Wykłady Profesora Jaromira Říha na WIBHiIŚ

W dniach 11-12 czerwca 2024 Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej gościł Pana Profesora Jaromír Říha, światowej klasy hydrotechnika, z Brno University of Technology (Republika Czeska). Wizyta odbyła się w ramach współpracy w programie Erasmus Plus. Przedstawiciele społeczności wydziałowej zainteresowani budownictwem wodnym miały okazję wysłuchać dwóch wykładów Pana Profesora:

Floodplain Risk Analysis in the Czech Republic

oraz

Dam Incidents in the Czech Republic – Reconstructions and Refurbishments.

Podczas wizyty na wydziale Pan Profesor odwiedził laboratorium Mechaniki Gruntów i Geotechniki oraz Laboratorium Mechaniki Płynów. Miał również okazję zwiedzić bramę przeciwpowodziową w Porcie Praskim, jedną z nowszych inwestycji hydrotechnicznych w Warszawie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wizyty!

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu