Zajęcia dla uczniów TBiA im. prof. Zdzisława Mączeńskiego

5 czerwca 2024 roku gościliśmy ponad 50 uczniów z klas czwartych Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego. Uczniowie mieli okazję wciąć udział w eksperymentach w sześciu laboratoriach:

– Laboratorium Podstawowych Pomiarów Cieplnych,
– Laboratorium Chemii Środowiska,
– Laboratorium Mechaniki Gruntów i Geotechniki,
– Laboratorium Betonów Hydrotechnicznych,
– Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Mechaniki Budowli,
– Laboratorium Mechaniki Płynów.

Koordynatorem partnerstw z technikami jest Pan dr inż. Jarosław Olszak – bardzo dziękujemy za zorganizowanie tej wizyty, a Uczniom za udział w naszym przedsięwzięciu. Zapraszamy ponownie! 

(Fot. B. Stelmach)

Zmiana rozmiaru fontu