Zaproszenie na publiczną obronę mgr. inż. Adama DOROSZA

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej uprzejmie informuje
że w dniu 1 lipca 2024 roku o godz. 12:00,
w sali nr 105 budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie

odbędzie się w trybie stacjonarnym
publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Adama DOROSZA
na temat:
 „Wykorzystanie metod obliczeniowej mechaniki płynów do oceny możliwości
ewakuacji podczas pożaru, implementacja do procesu projektowego
streszczenie

 

 

promotor rozprawy:
prof. dr hab. inż. Artur RUSOWICZ|
recenzenci:
st. bryg. dr hab. inż. Adam KRASUSKI, prof. uczelni recenzja
z Akademii Pożarniczej
dr hab. inż. Adam BARYŁKA recenzja
z Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
dr hab. inż. Łukasz BARTELA, prof. uczelni recenzja
z Politechniki Śląskiej recenzja

 

 

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Zmiana rozmiaru fontu