Tytuły i stopnie naukowe

Tytuł naukowy

Stopień doktora habilitowanego

Stopień doktora

 


TYTUŁ NAUKOWY 

Nadane tytuły

 

Prof. dr hab. inż. Lech Łobocki (Uchwała 111/2019 RW)

Recenzenci:

Prof. dr hab. czł. koresp. PAN Paweł ROWIŃSKI – z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,
Prof. dr hab. Hanna PAWŁOWSKA – z Uniwersytetu Warszawskiego,
Prof. dr hab. Janusz OLEJNIK – z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
Prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK – z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
Prof. dr hab. Jerzy BARTNICKI – z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB.

Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik (Uchwała 110/2019 RW) – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Józefa WIATER – z Politechniki Białostockiej,
Prof. dr hab. Kazimierz SZYMAŃSKI – z Politechniki Koszalińskiej,
Prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA – z Uniwersytetu Opolskiego,
Prof. dr hab. inż. Małgorzata KACPRZAK – z Politechniki Częstochowskiej,
Prof. dr hab. inż. Krzysztof BARBUSIŃSKI – z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Prof. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak (Uchwała 87/2019 RW) – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Andrzej URBANIAK – z Politechniki Poznańskiej,
Prof. dr hab. inż. Ziemowit SULIGOWSKI – z Politechniki Gdańskiej,
Prof. dr hab. inż. Marek SOZAŃSKI – z Politechniki Poznańskiej,
Prof. dr hab. inż. Andrzej KULICZKOWSKI – z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
Prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI – z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Białowiec (Uchwała 34/2019 RW) – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Małgorzata KACPRZAK – z Politechniki Częstochowskiej,
Prof. dr hab. inż. Tadeusz MARCINKOWSKI – z Politechniki Wrocławskiej,
Prof. dr hab. Kazimierz SZYMAŃSKI – z Politechniki Koszalińskiej,
Prof. dr hab. inż. Józefa WIATER – z Politechniki Białostockiej,
Prof. dr hab. inż. Leszek WOŹNIAK – z Politechniki Rzeszowskiej.

Prof. dr hab. Ewa Karwowska (Uchwała 73/2017 RW)

Prof. dr hab. inż. Anna ANIELAK – z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
Prof. dr hab. Kazimierz SZYMAŃSKI – z Politechniki Koszalińskiej,
Prof. dr hab. inż. Joanna SURMACZ-GÓRSKA – z Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
Prof. dr hab. Ryszard ŚWIETLIK – z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
Prof. dr hab. inż. Irena WOJNOWSKA-BARYŁA – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga (Uchwała 73/2016 RW)
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Tomasz M. MRÓZ z Politechniki Poznańskiej,
Prof. dr hab. inż. Robert SEKRET z Politechniki Częstochowskiej,
Prof. dr hab. inż. Władysław SZAFLIK z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
Prof. dr hab. inż. Kazimierz SZYMAŃSKI  z Politechniki Koszalińskiej,
Prof. dr hab. inż. Mirosław ŻUKOWSKI z Politechniki Białostockiej.

Prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł (Uchwała 8/2017 RW)
Recenzenci:
Prof. dr hab. Teodora TRACZEWSKA z Politechniki Wrocławskiej,
Prof. dr hab. Grażyna PŁAZA z Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
Prof. dr hab. inż. Grzegorz MALINA z Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Prof. dr hab. Elżbieta BEZAK-MAZUR z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
Prof. dr hab. inż. Janusz RAK z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Prof. dr hab. Ryszard Świetlik – UTH Rad. (Uchwała 16/2016 RW)
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Wojciech ADAMSKI z Politechniki Wrocławskiej,
Prof. dr hab. inż. Anna ANIELAK z Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki,
Prof. dr hab. Marzenna DUDZIŃSKA z Politechniki Lubelskiej,
Prof. dr hab. inż. Stanisław HŁAWICZKA z Politechniki Częstochowskiej,
Prof. dr hab. Kazimierz SZYMAŃSKI – z Politechniki Koszalińskiej.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko – SGGW (Uchwała 2/2016 RW)
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Stanisław CZABAN – z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Prof. dr hab. Katarzyna DĄBROWSKA-ZIELIŃSKA – z Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie,
Prof. dr hab. inz. Jarosław NAPIÓRKOWSKI– z Instytutu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
Prof. dr hab. inż. Maciej MACIEJEWSKI – z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
Prof. dr hab. inż. Józefa WIATER – z Politechniki Białostockiej. 

Prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski – Politechnika Białostocka
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Janusz JEŻOWIECKI- z Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Janusz WOJTKOWSKI- z Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK- z Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Andrzej OSIADACZ – z Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Jan KAŹMIERCZAK- z Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Tomasz WINNICKI- z Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Prof. dr hab. inż. Wojciech BATKO – z Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Stanisław BIEDUGNIS- z Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew NAHORSKI – z Instytutu Badań Systemowych PAN
Prof. dr hab. inż. Józef PACYNA- z Politechniki Gdańskiej
Prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK- z Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Marian ROSIŃSKI- z Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Maciej MAZURKIEWICZ – z Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Franciszek PLEWA- z Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Prof. dr hab. inż. Bohdan ZADROGA- z Politechniki Gdańskiej
Prof. dr hab. inż. Stanisław PISARCZYK- z Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Marian Rosiński
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew POPIOŁEK – z Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Prof. dr hab. inż. Władysław SZAFLIK – z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
Prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK- z Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Andrzej OSIADACZ – z Politechniki Warszawskiej

* * *

W toku:

 


 

STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO 

Zakończone postępowania

30.06.2020 r. – dr hab. inż. Maciej Witek
temat: „Zastosowanie wyników inspekcji tłokami pomiarowymi do estymacji niezawodności strukturalnej podziemnych gazociągów stalowych w długim kresie eksploatacji”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 63/2020 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

30.06.2020 r. – dr hab. inż. Agnieszka Machowska
temat: „Spoiwa niskoemisyjne i o niskim cieple hydratacji z wybranych ubocznych produktów przemysłowych jako potencjalny składnik betonów masywnych i hydrotechnicznych”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 62/2020 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

30.06.2020 r. – dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz
temat: „Adaptacyjna metoda oceny ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczych”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 61/2020 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

17.06.2020 r. – dr hab. inż. Katarzyna Zwarycz-Makles
temat: „Modelowanie adsorbera i analiza efektywności wielokomorowej adsorpcyjnej pompy ciepła”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 60/2020 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

10.03.2020 r. – dr hab. inż. Piotr Marcinowski
temat: „Fizykochemiczne metody oczyszczania ścieków z przemysłu kosmetycznego”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 9/2020 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

10.03.2020 r. – dr hab. inż. Małgorzata Loga
temat: „Niepewność oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 9/2020 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

10.03.2020 r. – dr hab. inż. Marta Chludzińska
temat: „Wpływ geometrii perforacji płyty czołowej nawiewnika wentylacji indywidualnej na odczucia cieplne człowieka”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 9/2020 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

19.12.2019 r. – dr hab. inż. Apoloniusz Kodura
temat: „Wybrane parametry uderzenia hydraulicznego w przewodach ciśnieniowych w świetle eksperymentów”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 14/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

26.09.2019 r. – dr hab. inż. Adam Krasuski
temat: „Multistimulation: Stochastic Simulations for the Assessment of Building Fire Safety”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 115/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

26.09.2019 r. – dr inż. Adam Zagubień
temat: „Metody oceny oddziaływania farm wiatrowych o dużych mocach na środowisko akustyczne”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 114/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

26.09.2019 r. – dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski
temat: „Olfaktometryczna metoda oceny stopnia biostabilizacji odpadów w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 113/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

26.09.2019 r. – dr hab. inż. Agnieszka Malesińska
temat: „Ocena oddziaływania sił i przemieszczeń wywołanych zjawiskami nieustalonymi na pracę instalacji tryskaczowej i związane z tym wytyczne do projektowania wybranych urządzeń przeciwpożarowych” – cykl publikacji
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 112/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

21.05.2019 r. – dr hab. Krystyna Niesiobędzka
temat: „Mobilność i biodostępność wybranych metali w ekosystemach trawiastych”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 61/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

19.03.2019r. – dr hab. inż. Paweł Ogrodnik
temat: „Wykorzystanie recyklingowych materiałów ceramicznych w konstrukcjach budowlanych odpornych na warunki pożarowe”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 37/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

29.01.2019r. – dr hab. inż. Joanna Strużewska
temat:Wieloskalowe aspekty procesów kształtujących poziom stężeń ozonu troposferycznego w Europie”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 11/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

29.01.2019r. – dr hab. inż. Rafał Porowski
temat:Awaryjne uwolnienia substancji palnych do środowiska”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 10/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

29.01.2019r. – dr hab. inż. Maria Markiewicz
temat:„Modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania się w atmosferze gazów cięższych od powietrza z uwzględnieniem przeszkód terenowych”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 9/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

11.12.2018r. – dr hab. inż. Ryszard Kosierb
temat:„Modelowanie gospodarki wodnej na zbiornikach retencyjnych na przykładzie kaskady Nysy Kłodzkiej”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 98/2018 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

25.09.2018r. – dr hab. inż. Paweł Falaciński
temat:„Odporność filtracyjna zawiesin twardniejących z popiołami fluidalnymi w warunkach agresji chemicznej”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 74/2018 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

25.09.2018r. – dr hab. Marzena Rachwał
temat:„Zastosowanie zintegrowanych metod magnetycznych i geotechnicznych do identyfikacji obszarowych zanieczyszczeń gleb, spowodowanych oddziaływaniem zróżnicowaniem źródeł emisji przemysłowych”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 73/2018 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

23.01.2018 r. – dr hab. Dorota Mirosław-Świątek
temat:„Zastosowanie modelowania przepływu wody w dolinie rzeki bagiennej w zarządzaniu obszarami mokradłowymi”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 2/2018(pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

24.10.2017r. – dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn
temat:„Hyperbolic model of fluid flow under Bayesian paradigm”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 59/2017 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

20.06.2017r. – dr hab. inż. Mirosław Zimnoch
temat:„Ocena bilansu antropogenicznych gazów cieplarnianych (CO2 i CH4) w oparciu o pomiary atmosferyczne na przykładzie obszaru zurbanizowanego Krakowa”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 38/2017 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

21.02.2017r. – dr hab. inż. Sebastian Borowski
temat:„Kofermentacja odpadów organicznych z produkcji rolno-spożywczej i gospodarki komunalnej z osadami ściekowymi”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 9/2017 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

20.09.2016r. – dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka
temat:„Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów z chlorowcopochodnych etenów”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 64/2016 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

17.05.2016r. – dr hab. inż. Adam Muszyński
temat:„Struktura zbiorowisk mikroorganizmów w osadzie czynnym oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 31/2016 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

19.04.2016r. – dr hab. inż. Renata Gruca-Rokosz
temat:„Dynamika węglowych gazów cieplarnianych w zbiornikach zaporowych: mechanizmy produkcji, emisja do atmosfery”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 19/2016 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

23.02.2016r. – dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński
temat: „Bezpieczeństwo i niezawodność systemów hydrologicznych”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 9/2016 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

20.10.2015r. – dr hab. inż. Jerzy Gałaj
temat: „Opracowanie oryginalnej metody numerycznej przeznaczonej do syntezy systemów rozgrywających i zastosowanie jej do gier pościgowych oraz opracowanie i badania symulacyjne dynamicznych modeli przyrządów pokładowych samolotu dla potrzeb symulatora lotu (okres pracy w PW)”;
oraz
„Opracowanie modelu hybrydowego rozwoju pożaru z uwzględnieniem modułu gaszenia oraz ocena środowiska w zamkniętym pomieszczeniu podczas spalania różnych gatunków drewna i materiałów polimerowych (okres pracy w SGSP)”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 48/2015 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

16.06.2015r. – dr hab. inż. Anna Trykozko
temat:  “Wieloskalowe modelowanie ośrodków porowatych w zastosowaniach środowiskowych – skalowanie od skali porowej do regionalnej”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 32/2015 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz).

21.10.2014r. – dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł
temat:  “Mechaniczna dezintegracja osadów ściekowych jako metoda pozyskiwania związków organicznych dla intensyfikacji procesu denitryfikacji”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 63/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz).

21.10.2014r. – dr hab. inż. Magdalena Zielińska
temat:  “Usuwanie bisfenolu A (BPA) ze ścieków w systemie zintegrowanym: biomasa unieruchomiona – filtracja membranowa”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 62/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz).

23.09.2014r. – dr hab. Jarosław Chormański
temat:  “Innowacyjna metoda modelowania hydrologicznego w oparciu o asymilację danych teledetekcyjnych w warunkach zlewni rzecznych o dużym udziale obszarów zurbanizowanych”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 56/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz).

01.07.2014r. – dr hab. inż. Agnieszka Pusz
temat:  “Ocena skuteczności metod remediacji gleb zanieczyszczonych metalami dla potrzeb rekultywacji zdegradowanych terenów przemysłowych”
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska z Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Piekarska z Politechniki Wrocławskiej.
Prof. dr hab. inż. Piotr Skłodowski z Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. nzw. dr hab. Ewa Karwowska  z Politechniki Warszawskiej.

17.06.2014r. – dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
temat:  “Analiza układów hydraulicznych w elektrociepłowniach i ciepłowniach z akumulatorem ciepła”
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki z Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Robert Sekret z Politechniki Częstochowskiej
Prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek z Politechniki Gdańskiej
Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga –z naszego Wydziału.

17.06.2014r. – dr hab. inż. Paweł Religa
temat:  “Nanofiltracja – efektywna metoda regeneracji garbarskich ścieków chromowych”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 35/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz).

01.04.2014r. – dr hab. Małgorzata Wojtkowska
temat:  “Rola specjacji w ocenie mobilności metali ciężkich w płynących wodach powierzchniowych”
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Szczepaniak z Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Kazimierz Szymański z Politechniki Koszalińskiej
Prof. dr hab. inż. Janusz Tomaszek z Politechniki Rzeszowskiej
Prof. nzw. dr hab. inż. Jeremi Naumczyk – em. prac. z naszego Wydziału.

21.01.2014r. – dr hab. inż. Jacek Kurnatowski
temat: „Wybrane problemy obliczeń ruchu wód w sieciach rzecznych o strukturze pierścieniowej na przykładzie dolnej Odry”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 5/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

21.01.2014r. – dr hab. inż. Andrzej Aniszewski
temat: „Modelowanie matematyczne (numeryczne) transportu nieorganicznych oraz organicznych zanieczyszczeń w wodzie gruntowej strefy saturacji wraz z praktyczną weryfikacją terenową modeli transportu”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 4/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

03.12.2013r. – dr hab. inż. Paweł Popielski
temat:  “Oddziaływanie głębokich posadowień na otoczenie w środowisku zurbanizowanym”
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk z Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. inż. Andrzej Truty z Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Sikora z Politechniki Gdańskiej.

09.07.2013r. – dr hab. inż. Marcin Zieliński
temat: ,,Wpływ mikrofalowego promieniowania elektromagnetycznego na proces fermentacji metanowej”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 50/2013 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

25.06.2013r. – dr hab. inż. Mariusz Adamski
temat:  ,,Minimalizacja nakładów energetycznych na utrzymanie parametrów komfortu cieplnego poprzez optymalizację bryły budynku oraz rekuperację ciepła”
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki z Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak z Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek z Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Marian Rosiński z WIŚ Politechniki Warszawskiej.

21.05.2013r. – dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz
temat: “Badania nad zastosowaniem procesu sorpcji na wybranych materiałach odpadowych w celu ograniczenia migracji zanieczyszczeń chemicznych do środowiska wodnego i glebowego”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 24/2013 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

18.12.2012 r. – dr hab. inż. Jacek Kamiński
temat: „Zintegrowane modele numeryczne jako narzędzie badawcze zmienności chemii i dynamiki atmosfery w ujęciu wielkoskalowym”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 73/2012 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

13.11.2012 r. – dr hab. inż. Maciej Chaczykowski
temat: „Procesy cieplne w stacji przetłocznej zwiększające efektywność transportu gazu”.
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Marek Mitosek z Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. inż. Jakub Siemek z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
Prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz-Popiel z Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki z Politechniki Wrocławskiej

06.03.2012 r. – dr hab. inż. Anna Bogdan

temat:  „Cieplne oddziaływanie organizmu człowieka na zmiany mikroklimatu w pomieszczeniu”.
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki z Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Henryk Sobczuk z Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak z Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński z WIŚ Politechniki Warszawskiej.

Nadane stopnie doktora habilitowanego – lata 1976 – 2010

Wydział posiadał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego docenta od roku 1959. Pierwsze wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego docenta nastąpiło w roku 1962. Zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 2 czerwca 1969 wyraz „docenta” zastąpiono wyrazami „doktora habilitowanego”, pierwsza habilitacja na naszym Wydziale została zatwierdzona w czerwcu 1969r.

* * *

Habilitacje w toku


STOPIEŃ DOKTORA 

Zakończone postępowania

18.10.2022 r. – dr inż. Krzysztof Skotak – rozprawa doktorska nt. „Metoda oceny jakości powietrza atmosferycznego uwzględniająca narażenie ludności na krótkookresową ekspozycję zanieczyszczeń”  (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 102/II/2022 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego była: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
Promotorem pomocniczym przewodu doktorskiego była: dr hab. inż. Agnieszka Machowska
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka – z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (pobierz)
prof. dr hab. Wojciech Hanke– z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera (pobierz)


18.10.2022 r. – dr inż. Łukasz Krysiak – wyróżniona rozprawa doktorska nt. „Wpływ składu i obciążenia mieszanek nieprzepalonego łupka przywęglowego i dennego popiołu fluidalnego na ich pęcznienie”  (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 90/II/2022 (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 91/II/2022 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
Promotorem pomocniczym przewodu doktorskiego była: dr hab. inż. Agnieszka Machowska
Recenzentkami były:
dr hab. inż. Anna Król, prof. uczelni – z Politechniki Opolskiej (pobierz)
prof. dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk – z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie (pobierz)


20.09.2022 r. – dr inż. Agnieszka Garlicka – rozprawa doktorska nt. „Wpływ hydrodynamicznej dezintegracji zagęszczonych osadów nadmiernych na przebieg i efektywność procesu fermentacji metanowej”  (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 80/II/2022 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni
Promotorem pomocniczym przewodu doktorskiego była: dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński – z Politechniki Śląskiej (pobierz)
prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła – z Politechniki Częstochowskiej (pobierz)

 

11.01.2022 r. dr inż. Paweł Stepień wyróżniona rozprawa doktorska nt. „Identyfikacja parametrów kinetycznych toryfikacji paliw formowanych z odpadów” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 1/II/2022 (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 2/II/2022 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. r hab. inż. Andrzej Białowiec – z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
promotorem pomocniczym był: dr inż. Piotr Manczarski
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Krystyna Malińska, prof. uczelni – z Politechniki Częstochowskiej (pobierz)
dr hab. inż. Joanna Rodziewicz, prof. uczelni – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (pobierz)

28.09.2021 r. dr inż. Adam Jaroszek rozprawa doktorska nt. „Analiza lokalnej dyspersji zanieczyszczeń promieniotwórczych w rejonie lokalizacji elektrowni jądrowej w Żarnowcu” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 73/II/2021 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego była: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
promotorem pomocniczym była: dr inż. Magdalena Reizer
Recenzentami byli:
prof. dr hab. Jerzy Bartnicki – z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (pobierz)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski – z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (pobierz)


28.09.2021 r. dr inż. Magdalena Wiśniewska wyróżniona rozprawa doktorska nt. „Ocena skuteczności zastosowań węgli do stabilizacji metali w zanieczyszczonych glebach” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 71/II/2021 (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 72/II/2021 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Gabriel Borowski – z Politechniki Lubelskiej (pobierz)
dr hab. Grzegorz Kusza, prof. uczelni – z Uniwersytetu Opolskiego (pobierz)

28.09.2021 r. dr inż. Magdalena Matula wyróżniona rozprawa doktorska nt. „Wpływ form fosforu występujących w wodzie i osadach dennych w zbiornikach i ciekach wodnych na proces eutrofizacji na przykładzie Potoku Służewieckiego” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 69/II/2021 (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 70/II/2021 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. uczelni
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Maciej Kostecki, prof. instytutu – z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska polskiej Akademii Nauk (pobierz)
prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza (pobierz)


28.09.2021 r. dr inż. Bernadetta Kaźmierczak rozprawa doktorska nt. „Zatężanie roztworów chromu(III) w procesie nanofiltracji metodą diafiltracji” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 68/II/2021 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Paweł Religa, prof. uczelni z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Mariola Rajca, prof. uczelni – z Politechniki Śląskiej (pobierz)
dr hab. inż. Maciej Szwast, prof. uczelni – z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (pobierz)

17.11.2020 r. dr inż. Justyna Walczak wyróżniona rozprawa doktorska nt. „Mechanicznie zdezintegrowane osady ściekowe jako źródło węgla organicznego do wspomagania usuwania związków biogennych ze ścieków” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 9/II/2020 (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 10/II/2020 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni

Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński – z Politechniki Śląskiej (pobierz)
prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (pobierz)

29.09.2020 r. dr inż. Andrzej Żero rozprawa doktorska nt. „Analiza techniczno-ekonomiczna gazyfikacji
z wykorzystaniem stacji LNG oraz wyspowych sieci dystrybucyjnych” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 101/2020 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz

Recenzentami byli:
dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. uczelni – z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (pobierz)
dr hab. inż. Wojciech Kostowski, prof. uczelni – z Politechniki Śląskiej (pobierz)

 

29.09.2020 r. dr inż. Izabela Tekielak-Skałka rozprawa doktorska nt. „Badanie oporów przepływu powietrza w wydzielonych pożarowo klatkach schodowych podczas działania wentylacji pożarowej” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 100/2020 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński

Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak – z Politechniki Poznańskiej (pobierz)
dr hab. Marek Konecki, prof. uczelni – ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (pobierz)

 

29.09.2020 r. dr inż. Paweł Gilewski rozprawa doktorska nt. „Czułość modelowanego odpływu rzecznego w zlewni górskiej na odwzorowanie rozkładu czasowo-przestrzennego opadu” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 99/2020 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marek Nawalany – zmarły w maju 2020 r.

Następnie promotorem był: dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz – z Politechniki Gdańskiej (pobierz)
dr hab. Jarosław Chormański, prof. uczelni – ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (pobierz)

 

29.09.2020 r. dr Barbara Błaszczak wyróżniona rozprawa doktorska nt. „Analiza zmienności sezonowej i pochodzenia wtórnego aerozolu nieorganicznego w drobnym pyle atmosferycznym na wybranych stanowiskach tłowych w Polsce” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 97/2020 (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 98/2020 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego była: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
Promotorem pomocniczym był: dr inż. Krzysztof Klejnowski – z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
Recenzentami byli:
prof. dr hab. Jerzy Bartnicki – z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB (pobierz)
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. uczelni – z Politechniki Łódzkiej (pobierz)

 

30.06.2020 r. dr inż. Błażej Smoliński wyróżniona rozprawa doktorska nt. „Ocena wzajemnego oddziaływania georur i gruntu na podstawie analizy zmian wybranych parametrów geotechnicznych” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 65/2020 (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 66/2020 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni
Promotorem pomocniczym była: dr inż. Agnieszka Dąbska
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Maciej Kordian Kumor – z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (pobierz)
prof. dr hab. inż. Zygmunt Jan Meyer – z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (pobierz)

10.03.2020 r. dr inż. Andrzej Rudzki rozprawa doktorska nt. „Metoda określania poziomu ryzyka eksploatacji gazociągów transportowych” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 13/2020 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Jan Kotowicz – z Politechniki Śląskiej w Gliwicach (pobierz)
prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy – z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (pobierz)

10.03.2020 r. dr inż. Niccolo Isoli rozprawa doktorska nt. „Optymalizacja dwukryterialna gazowego systemu przesyłowego” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 12/2020 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat – z Politechniki Gdańskiej (pobierz)
dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. uczelni – z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (pobierz)

10.03.2020 r. dr inż. Ewa Hołota wyróżniona rozprawa doktorska nt. „Metoda lokalizacji punktów monitoringu jakości wody na podstawie pomiarów stężenia chloru w wybranej strefie systemu wodociągowego miasta Lublin” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 10/2020 (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 11/2020 (pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. uczelni  – z Politechniki Lubelskiej
Promotorem pomocniczym była: dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak – z Politechniki Poznańskiej (pobierz)
dr hab. inż. Izabela Zimoch, prof. uczelni – z Politechniki Śląskiej w Gliwicach (pobierz)

26.09.2019 r. dr inż. Bartosz Śniegocki rozprawa doktorska nt. „Ocena możliwości tłumienia uderzenia hydraulicznego z wykorzystaniem dynamicznego eliminatora drgań” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marek Mitosek
Promotorem pomocniczym był: dr inż. Szymon Imiełowski
Recenzentami byli:
prof. dr hab. Sławczo Denczew – ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (pobierz)
dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz – z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (pobierz)

26.09.2019 r. dr inż. Maciej Jefimow rozprawa doktorska nt. „Wpływ parametryzacji bezpośredniego efektu aerozolowego na prognozę meteorologiczną” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. PAN
Promotorem pomocniczym była: dr hab. inż. Joanna Strużewska, prof. uczelni
Recenzentami byli:
dr hab. Tymon Zieliński, prof. PAN – z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (pobierz)
dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB – z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (pobierz)

26.09.2019 r. dr inż. Anna Komerska rozprawa doktorska nt. „Wpływ przesłon słonecznych z materiałem fazowo-zmiennym na właściwości cieplne fasad szklanych” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marian Rosiński
Promotorem pomocniczym był: dr inż. Dariusz Ksionek
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Jan Danielewicz, prof. uczelni – z Politechniki Wrocławskiej (pobierz)
dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. uczelni – z Politechniki Łódzkiej (pobierz)

26.09.2019 r. dr inż. Michał Korycki rozprawa doktorska nt. „Modelowanie przepływu powietrza w obszarze zabudowy miejskiej z uwzględnieniem stratyfikacji atmosfery” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Lech Łobocki, prof. uczelni
Promotorem pomocniczym był: dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB
Recenzentami byli:
dr hab. Bogdan Rosa, prof. IMGW-PIB – z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (pobierz)
prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – z Wojskowej Akademii Technicznej (pobierz)

26.09.2019 r. dr inż. Michał Sobieraj rozprawa doktorska nt. „Zastosowanie mieszanin z CO2 jako czynników roboczych w podkrytycznym autokaskadowym obiegu chłodniczym” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marian Rosiński
Promotorem pomocniczym był: dr inż. Piotr Ziętek
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale – z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (pobierz)
dr hab. inż. Jacek Smołka, prof. uczelni – z Politechniki Śląskiej (pobierz)

26.09.2019 r. dr inż. Piotr Uścinowicz rozprawa doktorska nt. „Kierunki modyfikacji modelu odczuwania środowiska cieplnego przez pacjentów wybranych oddziałów szpitalnych” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak – z Politechniki Poznańskiej (pobierz)
dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk, prof. uczelni – z Politechniki Śląskiej (pobierz)

25.06.2019 r. dr inż. Łukasz Szarek rozprawa doktorska nt. „Wymywalność metali ciężkich z zawiesin twardniejących z dodatkiem popiołów z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
Promotorem pomocniczym był: dr hab. inż. Paweł Falaciński
Recenzentkami były:
dr hab. inż. Izabela BARTKOWSKA – z Politechniki Białostockiej (pobierz)
dr hab. inż. Anna KRÓL – z Politechniki Opolskiej (pobierz)

16.04.2019 r. dr inż. Damian Zasina rozprawa doktorska nt. „Analiza zmienności i niepewności szacowania emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w gospodarstwach domowych metodami geostatystycznymi” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki
Recenzentami byli:
prof. dr  hab. inż. Zbigniew NAHORSKI – z Instytutu Badań Systemowych PAN (pobierz)
dr hab. inż. Henryk RADOMIAK – z Politechniki Częstochowskiej (pobierz)

29.01.2019r. dr inż. Monika Łożyńska rozprawa doktorska nt. „Bilans obciążenia środowiska chromem(VI) dla wybranych procesów spalania” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. ŚWIETLIK – z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Recenzentkami były:
prof. dr hab. Ewa BULSKA – z Uniwersytetu Warszawskiego (pobierz)
dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. Uczelni – z Politechniki Warszawskiej (pobierz)

20.11.2018r. dr inż. Paweł Zarodkiewicz rozprawa doktorska nt. „Modelowanie nieustalonego przepływu gazu o zmiennym składzie w rurociągu” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI, prof. PW
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Krzysztof BARTECKI, prof. PO – z Politechniki Opolskiej (pobierz)
prof. dr hab. inż. Mariusz ZIÓŁKO – z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (pobierz

25.09.2018r. dr inż. Barbara Koelblen rozprawa doktorska nt. „Thermal human simulator as a tool for the evaluation of indoor environment conditions” (streszczenie)
temat w języku polskim: „Cieplny symulator człowieka jako narzędzie do oceny warunków środowiska wewnętrznego” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW
Promotorem pomocniczym była: dr inż. Agnieszka PSIKUTA- z Instytutu EMPA w St Gallen (Szwajcaria).
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Jan KACZMARCZYK – z Politechniki Śląskiej (pobierz)
prof. dr hab. inż. Janusz WOJTKOWIAK – z Politechniki Poznańskiej (pobierz)

25.09.2018r. dr inż. Marcin Kawka rozprawa doktorska nt. „Application of Ensemble Kalman Filter in Modelling of Water Reservoirs Hydrodynamics”
temat w języku polskim: ”Zastosowanie zespołowego filtru Kalmana w modelowaniu hydrodynamiki zbiorników wodnych”
Promotorami przewodu doktorskiego byli:
prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY
prof. Alfred WÜEST z Eawag/EPFL
Recenzentami byli:
dr  hab. inż. Katarzyna OSIŃSKA-SKOTAK  – z Politechniki Warszawskiej
dr hab. Artur MAGNUSZEWSKI, prof. UW – z Uniwersytetu Warszawskiego

25.09.2018r. dr inż. Jakub Pulka rozprawa doktorska nt. „Technologiczne i środowiskowe uwarunkowania toryfikacji komunalnych osadów ściekowych” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Andrzej BIAŁOWIEC, prof. UPWr.
Promotorem pomocniczym był: dr inż. Piotr MANCZARSKI
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Jacek DACH, prof. UPP – z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (pobierz)
prof. dr  hab. inż. Wojciech JANCZUKOWICZ–z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (pobierz)

25.09.2018r. dr inż. Magdalena Kossakowska rozprawa doktorska nt. Modelowanie wpływu emisji z transportu lotniczego na procesy dynamiczne w górnej troposferze i dolnej stratosferze”(streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Jacek KAMIŃSKI, prof. PAN
Recenzentami byli:
dr hab. Krzysztof MARKOWICZ, prof. UW – z Uniwersytetu Warszawskiego (pobierz)        
prof. dr hab. Jacek PISKOZUB – z Instytutu Oceanologii PAN (pobierz)

26.06.2018r. dr Natalia Jendrzejewska rozprawa doktorska nt. Zmiany antybiotykooporności bakterii w procesie oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. Ewa KARWOWSKA, prof. PW
Recenzentami byli:
prof. dr hab. Grażyna PŁAZA – z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice (pobierz)
dr  hab. inż. Wioletta PRZYSTAŚ–z Politechniki Śląskiej w Gliwicach (pobierz)

26.06.2018r. dr inż. Anna Gayer rozprawa doktorska nt. „Ocena personalnego narażenia na zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2,5 w środowisku miejskim, z uwzględnieniem dziennych aktywności mieszkańców”(streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Artur BADYDA, prof. PW
Promotorem pomocniczym była: dr inż. Magdalena REIZER
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Izabela SÓWKA, prof. PWr – z Politechniki Wrocławskiej (pobierz)
prof. dr  hab. Józef PASTUSZKA – z Politechniki Śląskiej w Gliwicach (pobierz)

20.03.2018 r. – dr inż. Michał Kubrak rozprawa doktorska nt. „Ciśnieniowy przepływ wody w rurociągu z umieszczonym wewnątrz przewodem”(streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marek MITOSEK
Promotorem pomocniczym był: dr inż. Apoloniusz KODURA
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Janusz WOJTKOWIAK – z Politechniki Poznańskiej (pobierz)
dr  hab. inż. Jerzy GAŁAJ, prof. SGSP – ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (pobierz)

23.01.2018 r. – dr inż. Dorota Maria Bełkowska-Wołoczko rozprawa doktorska nt. „Stężenia powierzchniowe jako wskaźnik ekspozycji człowieka na submikronowe cząstki pyłów zawieszonych”(streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI, prof. PW
Promotorem pomocniczym była: dr inż. Elżbieta JANKOWSKA – z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB
Recenzentami byli:
dr hab. Krzysztof MARKOWICZ, prof. UW – z Uniwersytetu Warszawskiego (pobierz)
dr hab. inż. Jacek KAMIŃSKI, prof. PAN – z Instytutu Geofizyki PAN (pobierz)

21.11.2017r. – dr inż. Mateusz Kędzior  rozprawa doktorska nt. „Określenie stanu wilgotności przypowierzchniowej warstwy gleby przy użyciu niskorozdzielczych obserwacji satelitarnych w paśmie mikrofalowym” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki
Recenzentami byli:
prof. dr hab. Bogusław USOWICZ – z Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN (pobierz)
dr hab. inż. Zygmunt MIATKOWSKI, prof. ITP – z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach (pobierz)

21.11.2017r. – dr inż. Katarzyna Maciejewska rozprawa doktorska nt. „Analiza krótkoterminowego wpływu różnych typów zanieczyszczeń pyłowychna zdrowie mieszkańców Warszawy”Promotorem przewodu doktorskiego była: prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-RELZER
Recenzentami byli: 
prof. dr hab. med. Wojciech HANKE – z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera
dr hab. inż. Piotr HOLNICKI-SZULC, prof. IBS PAN  – z Instytutu Badań Systemowych PAN.

24.10.2017r. – dr Małgorzata Wawer  rozprawa doktorska nt. „Magnetyczna i geochemiczna charakterystyka zanieczyszczeń komunikacyjnych w glebach przydrożnych oraz wpływ ekranów akustycznych na ich rozprzestrzenianie się” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. Tadeusz MAGIERA, prof. IPIŚ PAN
Recenzentami byli:
dr hab. Józef PASTUSZKA, prof. PŚl.    – z Politechniki Śląskiej (pobierz)
dr hab. Beata KRASNODĘBSKA-OSTRĘGA – z Uniwersytetu Warszawskiego (pobierz)

19.09.2017r. – dr inż. Piotr Wiliński  rozprawa doktorska nt. „Zastosowanie procesu mikro- i nanoflotacji z użyciem ozonu (DOF) do oczyszczania ścieków przemysłowych na przykładzie przemysłu kosmetycznego”(streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Jeremi NAUMCZYK, prof. PW
Promotorem pomocniczym był: dr inż. Piotr MARCINOWSKI
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Anna ANIELAK – z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (pobierz)
dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA, prof. PCz. – z Politechniki Częstochowskiej(pobierz)

20.06.2017 r. – dr inż. Witold Jawański  rozprawa doktorska nt. „Modelowanie fizyczne betonów hydrotechnicznych z kruszywem gruboziarnistym” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI
Recenzentami byli:
recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew GIERGICZNY – z Politechniki Śląskiej w Gliwicach (pobierz)
prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI – z Politechniki Krakowskiej (pobierz)

20.06.2017 r. – dr Nina Doskocz rozprawa doktorska nt. „Ocena oddziaływania nanocząstek tlenku glinu tlenku cyrkonu na organizmy ekosystemów wodnych”
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł, prof. PW
Recenzentami byli:
Dr hab. inż. Elżbieta GRABIŃSKA-SOTA, prof. PŚl. – z Politechniki Śląskiej
Dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. PW – z Naszego Wydziału.

20.06.2017r. – dr inż. Lech Gawuć  rozprawa doktorska nt. „Metoda szacowania strumienia ciepła jawnego w miastach na podstawie danych satelitarnych i obserwacji naziemnych” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI, prof. PW
Promotorem pomocniczym była: dr inż. Joanna STRUŻEWSKA
Recenzentami byli:
Prof. dr  hab. Szymon MALINOWSKI – z Uniwersytetu Warszawskiego (recenzja)
Prof. dr hab. Krzysztof BŁAŻEJCZYK – z Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN (recenzja)

23.05.2017. dr inż. Akram Muhammad Khan rozprawa doktorska nt. „Optimization of Marine Transportation of Compressed Natural Gas” (streszczenie)
temat w języku polskim: „Optymalizacja transportu gazu sprężonego drogą morską”(streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Stanisław NAGY  – z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (pobierz)
dr hab. inż. Witold WAROWNY – z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie(pobierz)

20.12.2016r. – dr inż. Karol Szymankiewicz rozprawa doktorska nt. „Weryfikacja inwentaryzacji emisji tlenków azotu na podstawie pomiarów satelitarnych troposferycznego przekroju NO2oraz wyników modelu chemii troposfery”.   
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Jacek Kamiński-prof. PAN
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Janusz JAROSŁAWSKI-prof. PAN – z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
dr hab. inż. Katarzyna OSIŃSKA-SKOTAK – z Politechniki Warszawskiej Wydział Geodezji i Kartografii

06.07.2016r. – dr inż. Anna Nowicka rozprawa doktorska nt. „Wpływ mikrofalowego kondycjonowania biomasy lignocelulozowej na efektywność procesu fermentacji metanowej” (streszczenie)Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Marcin ZIELIŃSKI – prof. UWM – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego   
Recenzentami były:  
prof.dr hab. inż. Zofia SADECKA       – z Uniwersytetu Zielonogórskiego (recenzja)
prof. dr hab. inż. Joanna SURMACZ-GÓRSKA – z Politechniki Śląskiej(recenzja)

06.07.2016r. – dr inż. Marcin Malicki rozprawa doktorska nt. „Wpływ zmiany parametrów pracy chłodziarki na efektywność energetyczną źródła trójgeneracyjnego”
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA-prof. PW
Recenzentami byli:
prof.dr hab. inż. Robert SEKRET – z Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. inż. Marian ROSIŃSKI – z Politechniki Warszawskiej

19.04.2016r. – dr inż. Ewelina Różycka-Wrońska rozprawa doktorska nt. „Eksploatacyjne uwarunkowania emisji gazowych zanieczyszczeń powietrza ze źródeł ciepłowniczych opalanych węglem”
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA-prof. PW
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Renata KRZYŻYŃSKA-prof. PWr.  z Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER z Politechniki Warszawskiej

19.04.2016r. – dr inż. Karol Przeździecki rozprawa doktorska nt. „Badania satelitarne wilgotności gleby metodą trójkąta w zastosowaniach środowiskowych”.
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Tomasza ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. BogusławUSOWICZ z Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

15.12.2015r. – dr inż. Dariusz Ksionek rozprawa doktorska nt. „Wykorzystanie zjawiska przemiany fazowej wosku pszczelego do magazynowania energii w systemach ogrzewczych niskotemperaturowych”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marian ROSIŃSKI
Recenzentami byli: 
prof. dr hab. inż. Janusz WOJTKOWIAK –  z Politechniki Poznańskiej
dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA-prof. PW – z Politechniki Warszawskiej

07.07.2015r. – dr inż. Maria Grodzka-Łukaszewska rozprawa doktorska nt. „Modelowanie numeryczne interakcji wód powierzchniowych i podziemnych” (streszczenie)Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY
Recenzentami byli: 
prof. dr hab. inż. Marek MARCINIAK – z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (recenzja)
prof. dr hab. inż. Andrzej SZCZEPAŃSKI – z  Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (recenzja)

16.06.2015r. – dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska rozprawa doktorska nt. „Analiza ryzyka w systemie gospodarki odpadami medycznymi”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Krzysztof GASKA –  z Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Stanisław BIEDUGNIS – z Politechniki Warszawskiej

26.05.2015r. – dr inż. Agata PIOTROWSKA rozprawa doktorska nt. „Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych w zmodyfikowanym procesie Fentona”
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Jeremi NAUMCZYK – prof. PW
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Krzysztof BARBUSIŃSKI-prof. PŚl.–  z Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Zbigniew SZPERLIŃSKI – em. prac. z Politechniki Warszawskiej

17.03.2015r. – dr inż. Łukasz Kotyński rozprawa doktorska nt. „Algorytm wykrywania nieszczelności w gazociągu wysokiego ciśnienia”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej OSIADACZ
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI-prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Waldemar KAMRAT – z Politechniki Gdańskiej

16.12.2014r. – dr inż. Magdalena Zimakowska-Laskowska
 rozprawa doktorska nt. „Model emisji zanieczyszczeń z silników pojazdów samochodowych do atmosfery”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Zdzisław CHŁOPEK
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER-prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Jerzy MERKISZ – z Politechniki Poznańskiej

21.10.2014r. – dr inż. Radosław Barczak rozprawa doktorska nt. „Analiza porównawcza olfaktometrii terenowej z innymi metodami badawczymi w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków”
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Andrzej KULIG-prof. PW
Recenzentkami były:
dr hab. inż. Jolanta PODEDWORNA – prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Joanna KOŚMIDER – z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

21.10.2014r. – dr inż. Stanisław Brzęczkowski rozprawa doktorska nt. „Bilansowanie gazowego systemu przesyłowego w jednostkach energii”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej OSIADACZ
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA – prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Stanisław NAGY – z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

21.10.2014r. – dr inż. Andrzej Czapczuk rozprawa doktorska nt. „System ekspertowy do oceny przepływów i strat ciśnienia w układzie dystrybucji wody”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Stanisław BIEDUGNIS
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI – z Politechniki Warszawskiej
dr hab. inż. Jacek PIEKARSKI-prof. PK – z Politechniki Koszalińskiej

8.07.2014r. – dr inż. Bartosz Wąsikowski rozprawa doktorska nt. „Badanie efektywności hydrożeli polimerowych w procesie rekultywacji składowisk odpadów”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Andrzej KULIG – prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. Barbara GWOREK – z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

8.04.2014r. – dr inż. Dorota Andrzejewska rozprawa doktorska nt. „Bioługowanie metali ciężkich z odpadów paleniskowych wspomagane mikroorganizmami wytwarzającymi biosurfaktanty”
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. Ewa KARWOWSKA – prof. PW
Recenzentami były:
prof. dr hab. Maria ŁEBKOWSKA – em. prac. z Politechniki Warszawskiej
dr hab. Liliana KALISZ – prof. IOŚ-PIB – z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego

18.03.2014r. – dr inż. Konrad Woliński rozprawa doktorska nt. „Metody wykorzystania ciepła odpadowego w tłoczniach gazu ziemnego”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej OSIADACZ
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI– prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Stanisław NAGY – z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

21.01.2014r. – dr inż. Magdalena Reizer rozprawa doktorska nt. „Metodyka identyfikacji przyczyn występowania epizodów pyłowych w warunkach polskich”
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER – prof. PW
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI – prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK – z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; z Politechniki Wrocławskiej

21.01.2014r. – dr inż. Julia Trymucha rozprawa doktorska nt. „Analiza niezawodności otwartego systemu chłodzenia w elektrowniach konwencjonalnych na przykładzie Elektrowni Połaniec”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Janusz RAK – z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

17.12.2013r. – dr inż. Paweł Choromański rozprawa doktorska nt. „Wpływ wybranych związków organicznych na proces fermentacji metanowej”
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. Ewa KARWOWOSKA-prof. PW
Recenzentami były:
dr hab. Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ– prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Irena WOJNOWSKA-BARYŁA – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

19.11.2013r. – dr Paweł Kowalik rozprawa doktorska nt. “Oczyszczanie ścieków formaldehydowych za pomocą wybranych wysokoefektywnych procesów utleniania”
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Jeremi NAUMCZYK-prof. PW
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Jolanta PODEDWORNA – prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
dr hab. inż. Piotr KOSZELNIK – prof. PRz – z Politechniki Rzeszowskiej

22.10.2013r. – dr inż. Liliana Mirosz rozprawa doktorska nt. “Wymiana ciepła w kanałach spalinowych kotłów ciepłowniczych”
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA – prof. PW
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Władysław SZAFLIK- z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
dr hab. inż. Tomasz WIŚNIEWSKI- prof. PW – z Politechniki Warszawskiej

09.07.2013r. – dr Jan Bogacki rozprawa doktorska nt. “Chemiczne podczyszczanie ścieków z przemysłu kosmetycznego”
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Jeremi NAUMCZYK – prof. PW
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Anna ANIELAK – z Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
prof. dr hab. inż. Bronisław BARTKIEWICZ – z Politechniki Warszawskiej

09.07.2013r. – dr inż. Joanna Rucińska rozprawa doktorska nt. “Optymalizacja rocznych kosztów energii w budynku jednorodzinnym z utrzymaniem komfortu cieplnego”
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Bernard ZAWADA – prof. PW
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Wojciech MARKS- em. prac. Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
dr hab. inż. Dariusz HEIM- prof. PŁ – z Politechniki Łódzkiej

21.05.2013r. – dr inż. Bartosz Sałaciński rozprawa doktorska nt. „Wykorzystanie konstrukcji betonowych jako akumulatorów ciepła dla wodnych systemów ogrzewczych w budynkach”
Promotorem pzrewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Vyacheslav PISAREV – prof. PRz.
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Jan GÓRSKI– prof. AGH– z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA– prof. PW – z Politechniki Warszawskiej

23.04.2013r. – dr inż. Sławomir Kasiński rozprawa doktorska nt. „Efektywność biologicznej stabilizacji tlenowej frakcji wielkościowych wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych”
Promotorem przewodu doktorskiego była: prof. dr hab. Irena WOJNOWSKA-BARYŁA
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Grzegorz WIELGOSIŃSKI– prof. PŁ – z Politechniki Łódzkiej
dr hab. Ewa KARWOWSKA– prof. PW – z Politechniki Warszawskiej

26.03.2013r. – dr Katarzyna Affek rozprawa doktorska nt.„Ekotoksykologiczna ocena ryzyka wywołanego obecnością wybranych farmaceutyków w wodach powierzchniowych”
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ-prof. PW
Recenzentami były:
dr hab. inż. Elżbieta GRABIŃSKA-SOTA-prof. PŚl.– z Politechniki Śląskiej
dr hab. Ewa KARWOWSKA– prof. PW – z Politechniki Warszawskiej

18.12.2012r. – dr inż. Aleksander Suszyński rozprawa doktorska nt. „Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne decydujące o wyborze strategii przeróbki komunalnych osadów ściekowych”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Zbigniew HEIDRICH
Recenzentami byli:
prof. dr hab. Kazimierz SZYMAŃSKI – z Politechniki Koszalińskiej
dr hab. inż. Jolanta PODEDWORNA– prof. PW – z Politechniki Warszawskiej

20.11.2012r. – dr inż. Dominik Kowalczyk rozprawa doktorska nt. „Zależność wskaźników emisji pyłów drobnych i zawartych w nich pierwiastków śladowych od parametrów procesu spalania węgla w kotłach pyłowych i odpylania spalin”
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER– prof. PW
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK – z Politechniki Wrocławskiej
dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA– prof. PW –z Politechniki Warszawskiej

23.10.2012r. – dr inż. Wojciech Bystrzyński rozprawa doktorska nt. „Usuwanie z wody rozpuszczonych substancji organicznych na magnetycznej żywicy jonowymiennej MIEX DOC”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Zbigniew HEIDRICH
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Marian GRANOPS– z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
dr hab. inż. Jeremi NAUMCZYK– prof. PW –z Politechniki Warszawskiej

23.10.2012r. – dr inż. Marta Bedryj rozprawa doktorska nt. „Ocena występowania przepływów niżówkowych w Polsce przy wykorzystaniu wielowymiarowej jądrowej estymacji gęstości”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Janusz KINDLER
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Laura RADCZUK– z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego
prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY–z Politechniki Warszawskiej

22.05.2012r. – dr inż. Michał Radlak rozprawa doktorska nt. „Kompostowanie biomasy z odpadów komunalnych w powietrzu wzbogaconym w tlen”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY
Recenzentami byli:
prof. dr hab. Jerzy GOLIMOWSKI – z Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. inż. Andrzej KULIG – prof. PW – z Politechniki Warszawskiej

22.05.2012r. – dr inż. Katarzyna Michałowska-Knap rozprawa doktorska nt. ”Zastosowanie liniowych modeli hydrodynamicznych do modelowania przepływów mezoskalowych w złożonych warunkach terenowych”.
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI – prof. PW
Recenzentami byli:
prof. dr hab. Szymon MALINOWSKI – z Uniwersytetu Warszawskiego  
płk. prof. dr hab. inż. Ireneusz WINNICKI – z Wojskowej Akademii Technicznej

21.02.2012r. – dr inż. Maciej Danielak rozprawa doktorska nt. „Wpływ lotnych zanieczyszczeń z materiałów budowlanych na jakość powietrza w wentylowanych pomieszczeniach”.
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Bogdan MIZIELIŃSKI.
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK – z Politechniki Poznańskiej
dr hab. inż. Marian ROSIŃSKI– prof. PW – z Politechniki Warszawskiej.

20.12.2011r. – dr inż. Agnieszka Tomaszewska rozprawa doktorska nt. „Biologiczne oczyszczanie ścieków z produkcji erytromycyny wspomagane wysokoefektywnymi procesami utleniania”
Promotorem przewodu doktorskiego była: prof. dr hab. Maria ŁEBKOWSKA
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Ewa KLIMIUK – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
dr hab. inż. Jeremi NAUMCZYK – prof. PW – z Politechniki Warszawskiej

22.11.2011r. – dr inż. Aleksandra Cyganecka rozprawa doktorska nt. „Test poboru fosforu jako narzędzie do szacowania udziału bakterii denitryfikujących w populacji bakterii akumulujących fosfor”
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. inż. Jolanta PODEDWORNA –prof. PW
Recenzentami były:
dr hab. inż. Joanna SURMACZ-GÓRSKA- prof. PŚl. – z Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. Maria ŁEBKOWSKA–z Politechniki Warszawskiej

25.10.2011r. – dr inż. Daniel Gerwatowski rozprawa doktorska nt. „Analiza czynników wpływających na przepustowość układu przesyłowego gazu ziemnego”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej OSIADACZ
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Aleksander KARCZ– z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica    
dr hab. inż. Marian ROSIŃSKI – prof. PW–z Politechniki Warszawskiej

20.09.2011r. – dr inż. Katarzyna Kaczyńska-Sajko rozprawa doktorska nt. „Parametryzacja procesu oczyszczania wylewiska odpadów z odwiertów wydobywczych ropy naftowej”
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Andrzej KULIG – prof. PW
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Grzegorz MALINA – z Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica
prof. dr hab. Maria ŁEBKOWSKA – z Politechniki Warszawskiej

05.07.2011r. – dr inż. Małgorzata Kwestarz rozprawa doktorska nt. „Analiza wpływu zasobnika ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej OSIADACZ
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Waldemar KAMRAT – z Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Stanisław MAŃKOWSKI– em. prac. z Politechniki Warszawskiej

05.07.2011r. – dr inż. Izabela Kosińska rozprawa doktorska nt. „Metodyka oceny porównawczej wpływu na środowisko składowania i termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Zygmunt KOWALSKI – z Politechniki Krakowskiej
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Barbara GRZMIL – z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie             
dr hab. inż. Andrzej KULIG – prof. PW – z Politechniki Warszawskiej

Nadane stopnie doktora – rok 2010

Nadane stopnie doktora – rok 2009

Nadane stopnie doktora – rok 2008

Nadane stopnie doktora – rok 2007

Nadane stopnie doktora – rok 2006

Nadane stopnie doktora – rok 2005

Nadane stopnie doktora – rok 2004

Nadane stopnie doktora – rok 2003

Nadane stopnie doktora – rok 2002

Nadane stopnie doktora – rok 2001

Nadane stopnie doktora – rok 2000

Nadane stopnie doktora – rok 1999

Nadane stopnie doktora – rok 1998

Nadane stopnie doktora – rok 1997

Nadane stopnie doktora – rok 1996

Nadane stopnie doktora – rok 1995

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora od roku 1959. Pierwsze wszczęcie przewodu doktorskiego nastąpiło w styczniu 1960r. a pierwszy doktorat został obroniony w 1962r.

Zmiana rozmiaru fontu