Strefa socjalna

Politechnika Warszawska obejmuje swoich studentów i doktorantów systemem pomocy materialnej. 

Podstawowym jej składnikiem jest Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów, utworzony z dotacji z budżetu państwa. Poza nim Uczelnia posiada Własny Fundusz Stypendialny oraz otrzymuje dodatkowe środki, takie jak dotacje przeznaczone na stypendia ministra. 

Studenci Politechniki Warszawskiej mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce, stypendium za wyniki w sporcie, zapomoga. Aby uzyskać pomoc materialną, należy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie danego wydziału. Dokładny opis programów stypendialnych znaleźć można na stronie Biura Spraw Studenckich

ZAKWATEROWANIE 

Studenci WIBHIŚ kwaterowani się w XX domach studenckich w Warszawie. Akcja kwaterunkowa rozpoczyna się już w kwietniu, chociaż przez cały rok można ubiegać się o miejsce w akademiku. 

Szczegółowe informacje o przebiegu akcji kwaterunkowej znajdują się na stronie https://kwaterunek.sspw.pl

SEKCJA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością w Politechnice Warszawskiej obejmuje m.in: 

 • pomoc asystencką w trakcie dojazdu na uczelnię oraz w trakcie zajęć (pomoc w sporządzaniu notatek, załatwianiu spraw formalnych na uczelni, asysta w trakcie dojazdu na zajęcia); 
 • dofinansowanie transportu związanego z aktywnością akademicką; 
 • usługi tłumaczy języka migowego; 
 • poradnictwo psychologiczne; 
 • doradztwo zawodowe, aktywizację społeczną; 
 • wypożyczalnię sprzętu ułatwiającego studiowanie (np. systemy FM Oticon Amigo, dyktafony cyfrowe itp.); 
 • specjalnie dostosowane stanowisko komputerowe w Bibliotece Głównej PW (Gmach Główny, pokój 161b, I-sze piętro) wyposażone w: komputer stacjonarny ze specjalistycznym oprogramowaniem (m.in.: program Window-Eyes, program powiększający Zoom Text, program OCR), monitor LCD, klawiaturę Zoom Text, klawiaturę z nakładką Big Keys, Track Ball, skaner, linijkę brajlowską, drukarkę brajlowską, powiększalnik stacjonarny; 
 • domy studenckie: pokoje dostosowane do potrzeb osób niesprawnych ruchowo, osoby niepełnosprawne mają również prawo do pokoju jednoosobowego; 
 • systematyczne dostosowywanie budynków do potrzeb studentów niepełnosprawnych (np. pętle indukcyjne, podjazdy, windy, miejsca parkingowe); 
 • wsparcie materialne: stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, inne formy pomocy materialnej; 
 • możliwość dostosowania procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studenta (np. zmodyfikowanie procedur egzaminacyjnych, zmiana toku studiów); 
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych ze studiowaniem. 
Zmiana rozmiaru fontu