Regulaminy przedmiotów

Regulaminy przedmiotów realizowanych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  znajdują się na wydziałowym Sharepoint.

Link do regulaminów: Regulaminy Sharepoint

Zmiana rozmiaru fontu