Ochrona Środowiska

Tryb studiów: stacjonarne 
Typ studiów: I stopnia (4 lata) i II stopnia (1,5 roku)

Prowadzone przez Politechnikę Warszawską studia na kierunku Ochrona Środowiska wyróżnia konstruktywne, inżynierskie podejście do problemów powstających na styku działalności człowieka ze środowiskiem. Studenci otrzymują wykształcenie w zakresie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych, w tym, wiedzę o komponentach środowiska – atmosferze, wodach śródlądowych, podziemnych i morskich, biosferze i środowisku glebowym, jak też i przygotowanie w zakresie gospodarowania zasobami środowiska i technik jego ochrony.

> organizować oraz prowadzić działalność w zakresie ochrony i kształtowania środowiska;

> wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne i techniki modelowania komputerowego przy wykonywaniu ekspertyz dotyczących stanu środowiska i ocen oddziaływania na środowisko;

> wykorzystywać wiedzę o podstawowych metodach, technologiach i urządzeniach, służących ochronie atmosfery, wód i gleby, wykonywać badania i oceny stanu jakości środowiska oraz interpretować zachodzące w nim zmiany i proponować rozwiązania techniczne, prowadzące do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko;

> wykorzystywać wiedzę inżynierską i znajomość mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

> firmy konsultingowe wykonujące przeglądy (audyty) ekologiczne i oceny oddziaływania na środowisko;

> służby ochrony środowiska zakładów przemysłowych (krajowych i międzynarodowych);

> administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, gospodarowania odpadami;

> instytucje związane z kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska;

> przedsiębiorstwa zajmujące się remediacją oraz rekultywacją obszarów zdegradowanych;

> biura projektowe specjalizujące się w projektach certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego.

 

 

Schemat kształcenia

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu