Ochrona Środowiska

Prowadzone przez Politechnikę Warszawską studia na kierunku Ochrona Środowiska wyróżnia konstruktywne, inżynierskie podejście do problemów powstających na styku działalności człowieka ze środowiskiem. Studenci otrzymują wykształcenie w zakresie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych, w tym, wiedzę o komponentach środowiska – atmosferze, wodach śródlądowych, podziemnych i morskich, biosferze i środowisku glebowym, jak też i przygotowanie w zakresie gospodarowania zasobami środowiska i technik jego ochrony.

Ochrona Środowiska na Politechnice Warszawskiej, to:

  • ciekawe studia o bogatym, zróżnicowanym profilu;
  • połączenie wiedzy o środowisku z umiejętnościami technicznymi;
  • interesujące zajęcia laboratoryjne, projektowe i terenowe;
  • możliwości odbycia praktyk w wiodących na rynku firmach;
  • ceniony na rynku pracy dyplom jednej z najlepszych polskich uczelni technicznych;
  • programy międzynarodowej wymiany studentów;
  • przyszłościowy, ciekawy zawód z możliwością pracy w kraju i za granicą.
Zmiana rozmiaru fontu