Studia II stopnia

Naukowcy opisują świat takim, jaki jest;

inżynierowie tworzą go takim, jakim nigdy nie był.

(von Karman)

Zapraszamy Was do tej przygody!

 

KIERUNKI STUDIÓW

Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, prowadzone są trzy kierunki nauczania:

  • Inżynieria Środowiska (stacjonarny i niestacjonarny),
  • Ochrona Środowiska (stacjonarny),
  • Biogospodarka (stacjonarny).  

UPRAWNIENIA

Po studiach Ii stopnia na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA można uzyskać uprawnienia w specjalności:

Instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – uprawnienia projektowe bez ograniczeń
Inżynieryjnej hydrotechnicznej (po specjalności IW) – uprawnienia projektowe bez ograniczeń
Konstrukcyjno-budowlanej – uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie


SCHEMATY KSZTAŁCENIA

   

STUDIA 2 STOPNIA

Stacjonarne

Niestacjonarne

Zmiana rozmiaru fontu