Studia I stopnia

Naukowcy opisują świat takim, jaki jest;

inżynierowie tworzą go takim, jakim nigdy nie był.

(von Karman)

Zapraszamy Was do tej przygody!

KIERUNKI STUDIÓW

Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, prowadzone są dwa kierunki nauczania:

  • Inżynieria Środowiska (stacjonarny i niestacjonarny),
  • Ochrona Środowiska (stacjonarny).  

UPRAWNIENIA

Po studiach I stopnia na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA można uzyskać uprawnienia w specjalności:

Instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie
Inżynieryjnej hydrotechnicznej (po specjalności ISiW) – uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie
Konstrukcyjno-budowlanej – uprawnienia wykonawcze i projektowe w ograniczonym zakresie
Po ukończeniu trzeciego roku studiów można rozpocząć praktykę zawodową na poczet przyszłych uprawnień.

 

SCHEMATY KSZTAŁCENIA

 

STUDIA 1 STOPNIA

Stacjonarne

Na studiach stacjonarnych 1 stopnia, na kierunkach Ochrona Środowiska i Biogospodarka nie ma wyodrębnionych specjalności, zaś w ramach kierunku Inżynieria Środowiska funkcjonują trzy specjalności wybierane po 3. semestrze studiów inżynierskich:

  • Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo;
  • Inżynieria Sanitarna i Wodna;
  • Inżynieria Terenów Zurbanizowanych.

W ramach kierunku: Inżynieria Środowiska, funkcjonuje również specjalność prowadzona w języku angielskim, Environmental Engineering, na którą prowadzona jest osobna rekrutacja.  

 

Niestacjonarne

Na kierunku Inżynieria Środowiska, na studiach niestacjonarnych 1 stopnia, prowadzona jest jedna specjalność: Inżynieria Komunalna. Studenci mogą pogłębić swoje zainteresowania poprzez wybór odpowiednich przedmiotów realizowanych w dwóch ostatnich semestrach w jednym z trzech bloków tematycznych:

  • Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (COW),
  • Zaopatrzenie w Wodę (ZW),
  • Ochrona Gruntów i Gospodarowania Odpadami (OGiGO). 
Zmiana rozmiaru fontu