Opis kierunku IŚ

Ze względu na szeroki zakres wiedzy i praktyki inżynierskiej objętej pojęciem “inżynieria środowiska”, szczegółowe określenie umiejętności związane jest z konkretną specjalnością. Wszyscy absolwenci studiów inżynierskich kierunku uzyskują w trakcie ośmiosemestralnego programu nauczania niezbędną wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych, specjalistycznych i zawodowych niezbędnych do uzyskania stopnia inżyniera oraz są przygotowani do dalszego kontynuowania studiów. 

Zmiana rozmiaru fontu