Studia pierwszego stopnia

Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, prowadzone są następujące kierunki nauczania:

Studia w języku polskim:

  ⇒ Inżynieria Środowiska
      → Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
      → Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
      → Specjalność: Inżynieria Terenów Zurbanizowanych

  ⇒ Ochrona Środowiska

Studia w języku angielskim:

  ⇒ Environmental Engineering

Studia zaoczne:

  ⇒ Inżynieria środowiska

Studia na WIBHiIŚ pozwalają nie tylko na zdobycie wielodziedzinowej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim zasobów wiedzy praktycznej. Naszym studentom oferujemy 37 wysoko wyspecjalizowanych laboratoriów, wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową. Prócz tego, po studiach I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska można uzyskać uprawnienia w specjalnościach: instalacyjnej, inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

Filmy informacyjne o naszym Wydziale, w których można znaleźć jeszcze więcej informacji, znajdują się tutaj

Zmiana rozmiaru fontu