Dziekanat

 

GODZINY PRZYJĘĆ DZIEKANATU STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH:

W związku z przywracaniem funkcjonowania Uczelni informujemy, że Dziekanat WIBHiŚ wznawia przyjęcia interesantów.

Obsługa studentów w sprawach niewymagających osobistej wizyty w Dziekanacie może odbywać się w formie zdalnej za pośrednictwem poczty elektronicznej dziekanat.wibhis@pw.edu.pl

W sprawach wymagających bezwzględnej obecności studenta w Dziekanacie zapraszamy w następujących dniach i godzinach:

GODZINY PRZYJĘĆ DZIEKANATU STUDIA  STACJONARNE

Poniedziałki:   09:00 – 14:00

Wtorki:           09:00 – 12:00

Środy:             dzień pracy wewnętrznej

Czwartki:        12:00 – 15:00

Piątki:             dzień pracy wewnętrznej

GODZINY PRZYJĘĆ DZIEKANATU STUDIA NIESTACJONARNE

Piątki zjazdowe:         12:00 – 15:30

Soboty zjazdowe:       10:00 –  14:00

PROSIMY PAMIĘTAĆ!!!

Podczas wizyty w Dziekanacie nadal obowiązuje dezynfekcja rąk.

W Dziekanacie w jednym czasie może przebywać tylko jeden student/ka.

 


Kierownik Dziekanatu

dziekanat.wibhis (at) pw.edu.pl

mgr Katarzyna Guła, pok. 6

katarzyna.gula (at) pw.edu.pl

tel.22-234-54-06


Sekcja Obsługi Toku Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych oraz Studiów Podyplomowych

pok. 110

* Studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim

* Studia niestacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim

Z-ca Kierownika Dziekanatu

mgr Magdalena Jarosz –  tel. 22 234-74-25

 


pok. 109

* Studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku polskim

* Studia niestacjonarne II stopnia prowadzone w języku polskim

* Studia podyplomowe

lic. Iwona Latecka – tel. 22 234-75-97


Sekcja Obsługi Spraw Socjalno-Bytowych Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych, Wymiana Międzynarodowa, Obsługa Kancelaryjna Dziekanatu

pok. 136

* Studia stacjonarne I i II stopnia prowadzone w języku angielskim

* Wymiana międzynarodowa

* Sprawy pomocy materialnej studentów

* Legitymacje

mgr Joanna Wiśniewska – tel. 22 234-61-34

Ilona Suska – tel. 22 234-61-32


Sekcja Obsługi Programów i Planów Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych

pok. 6

* Plany studiów

* Plany zajęć

* Harmonogram sesji egzaminacyjnych

* Rezerwacja sal

mgr Bartosz Stelmach – tel. 22 234-15-72

 


 

Zmiana rozmiaru fontu