Informacje socjalne

 

ORGANIZACJA SYSTEMU SOCJALNEGO NA WYDZIALE    

System świadczeń socjalnych dostępnych dla studentów Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska obejmuje: 

  • stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów (FPMSiD) Politechniki Warszawskiej, 
  • zakwaterowanie w domach studenckich, 
  • kredyty studenckie,
  • stypendia fundowane. 

Podstawowe informacje dotyczące świadczeń dla studentów i doktorantów dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na stronie Biura Kanclerza PW.  

 

Zmiana rozmiaru fontu