Harmonogram sesji letniej 2020/2021

Harmonogram sesji letniej 2020/2021

Studia stacjonarne

Inżynierskie:

Inżynieria Środowiska 1rok

Inżynieria Sanitarna i Wodna ISiW

Inżynieria Terenów Zurbanizowanych ITZ

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo COWiG

Ochrona Środowiska inż.

Biogospodarka Ist

Environmental Engineering EE

Magisterskie:

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja COW

Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków ZwWiOŚ

Inżynieria Wodna IW

Inżynieria Gazownictwa IG

OŚ mgr Ekoinżynieria

OŚ mgr Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska (IiZwOŚ)

Biogospodarka II st

Environment Protection Engineering EPE

 

Harmonogram sesji letniej 2020/2021

Studia niestacjonarne

SESJA LETNIA STUDIA NIESTACJONARNE

 

Harmonogram sesji wrześniowej 2020/2021

Studia stacjonarne

Inżynierskie:

Inżynieria Środowiska 1rok

Inżynieria Sanitarna i Wodna ISiW

Inżynieria Terenów Zurbanizowanych ITZ

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo COWiG

Ochrona Środowiska inż.

Biogospodarka Ist

Environmental Engineering EE

Magisterskie:

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja COW

Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków ZwWiOŚ

Inżynieria Wodna IW

Inżynieria Gazownictwa IG

OŚ mgr Ekoinżynieria

OŚ mgr Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska IiZwOŚ

Biogospodarka II st

Environment Protection Engineering EPE

Harmonogram sesji wrześniowej 2020/2021

Studia niestacjonarne

SESJA JESIENNA STUDIA NIESTACJONARNE INŻ. MGR

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 40/2021 z dnia 17/05/2021
w sprawie przeprowadzenia letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 – sesja jest realizowana zdalnie.

W przypadku problemów technicznych z działem linków lub wątpliwości odnośnie terminów egzaminów proszę o e-mail: bartosz.stelmach@pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu