Samorząd studentów

 

Przewodniczący WRS WIBHiIŚ:

Mikołaj Majchrzak

Od 2021 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od 2022 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.
Pełnione funkcje:
• Członek Rady Wydziału IBHiIŚ
• Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
• Delegat do Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej
• Członek Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej

e-mail: mikolaj.majchrzak.stud@pw.edu.pl

 

Skład WRS WIBHiIŚ:

 

Aleksander Konca

Od 2021 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od 2022 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.
Pełnione funkcje:
• Członek Rady Wydziału IBHiIŚ
• Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
• Pełnomocnik Przewodniczącego ds. Finansowo-Gospodarczych

e-mail: aleksander.konca.stud@pw.edu.pl

 

Jakub Borek

Od 2021 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od 2022 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.
Pełnione funkcje:
• Członek Rady Wydziału IBHiIŚ
• Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
• Pełnomocnik Przewodniczącego ds. Wydarzeń

e-mail: jakub.borek2.stud@pw.edu.pl

 

Marta Dukaczewska

Od 2022 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od 2023 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHIŚ
Pełnione funkcje
• Delegatka do Komisji Kultury

e-mail: marta.dukaczewska.stud@pw.edu.pl

 

Rozalia Bernat

Od 2021 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku
Biogospodarka, od 2022 członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:
• Członkini Rady Wydziału IBHiIŚ
• Delegatka do Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej
• Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej
• Członkini Wydziałowej Komisji Stypendialnej
• Delegatka do Komisji Kwaterunkowej

e-mail: rozalia.bernat.stud@pw.edu.pl

 

Aleksandra Mozolewska

Od 2021 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku
Biogospodarka. Od 2022 członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.
Pełnione funkcje:
• Członkini Rady Wydziału IBHiIŚ
• Członkini Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
• Delegatka do Komisji Dydaktycznej

e-mail: aleksandra.mozolewzka.stud@pw.edu.pl

 

Patrycja Olszak

Od 2021 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku
Ochrona Środowiska. Od semestru zimowego 2022 członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.
Pełnione funkcje:
• Delegatka do Komisji Socjalnej
• Członkini Wydziałowej Komisji Stypendialnej

e-mail: patrycja.olszak.stud@pw.edu.pl

 

Zuzanna Gładysz

Od 2022 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku
Ochrona Środowiska. Od 2023 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHIŚ
Pełnione funkcja:
• Delegatka do Komisji Finansowo Gospodarczej

e-mail: zuzanna.gladysz.stud@pw.edu.pl

 

Kamila Błoniewska

Od 2021 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżyniera Środowiska, od 2023 członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.
Pełnione funkcje:
• Delegatka do Komisji Sportu i Turystyki

e-mail: kamila.bloniewska.stud@pw.edu.pl

 

Miłosz Tabaka

Od 2022 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska. Od 2023 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHIŚ
Pełnione funkcje:
• Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia oraz Wydziałowej komisji ds. Jakości Kształcenia

e-mail: milosz.tabaka.stud@pw.edu.pl

 

Daniel Kołakowski

Od 2022 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od 2023 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

e-mail: daniel.kolakowski.stud@pw.edu.pl

 

Kornel Nosarzewski

Od 2022 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od 2023 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHIŚ

e-mail Kornel.nosarzewski.stud@pw.edu.pl

 

Kalina Kowalewska

Od 2021 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Biogospodarka. Od 2022 roku sympatyczka Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ, a od 2023 roku członek.

e-mail: kalina.kowalewska.stud@pw.edu.pl

 

Sympatycy WRS WIBHiIŚ:

 

Gabriela Dobiecka

Od 2020 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Ochrona Środowiska, członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ w kadencjach 2021-2022.
Pełnione funkcje:
• Delegatka do Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej
• Członkini Rady Wydziału IBHiIŚ

e-mail: gabriela.dobiecka@samorzad.pw.edu.pl

 

Jakub Fenert

Od 2020 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ w roku 2021, Przewodniczący WRS WIBHiIŚ w roku 2022.
Pełnione funkcje:
• Członek Rady Wydziału IBHiIŚ;
• Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia;
• Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej IBHiIŚ na kadencję 2023.

e-mail: jakub.fenert@samorzad.pw.edu.pl

 

Laura Kuna

Od 2020 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska.
Pełnione funkcje:
• Członkini Wydziałowej Komisji Stypendialnej

e-mail: laura.kuna.stud@pw.edu.pl

 

Maja Pękul

Od 2020 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ w roku 2021 r.
Pełnione funkcje:
• Członkini Wydziałowej Komisji Stypendialnej w roku 2021 r.

e-mail: maja.pekul.stud@pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu