Samorząd studentów

 

Przewodnicząca WRS WIBHiIŚ:

Zuzanna Gładysz

e-mail: zuzanna.gladysz.stud@pw.edu.pl

 

Skład WRS WIBHiIŚ:

Aleksandra Błaszak

Paweł Krawczyk

Wojciech Filipkowski

Zofia Skwara

Kornel Nosarzewski

Adam Ryszka

Mikołaj Gałkin

Kalina Kowalewska

Aleksander Konca

Katarzyna Krawczyk

Kinga Mazur

Zmiana rozmiaru fontu