Samorząd studentów

Przewodnicząca WRS WIBHiIŚ:

Natalia Sobolewska

Od 2019 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Biogospodarka, od 2020 członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ
 • Członkini Rady Wydziału IBHiIŚ
 • Członkini Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Delegatka do Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej
 • Sympatyczka Komisji Dydaktycznej
 • Pełnomocniczka Przewodniczącego Komisji Dydaktycznej SSPW ds. Studium Języków Obcych
 • Członkini Zespołu Rektorskiego ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

e-mail: natalia.sobolewska@samorzad.pw.edu.pl

 

Skład WRS WIBHiIŚ:

 

Natalia Piórkowska

Od 2018 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Ochrona Środowiska, od 2020 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Członkini Rady Wydziału IBHiIŚ
 • Członkini Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej
 • Członkini Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Rekrut Komisji Dydaktycznej

e-mail: natalia.piorkowska.stud@pw.edu.pl

 

Bartosz Kubicki

Od 2018 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska na kierunku Inżyniera Środowiska, od 2019 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Wydziału IBHIiŚ
 • Członek Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej
 • Delegat do Komisji Finansowo-Gospodarczej
 • Członek Rady Mieszkańców Domu Studenckiego Babilon

e-mail: bartosz.kubicki.stud@pw.edu.pl

 

Rafał Górski

Od 2017 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżyniera Środowiska, od 2020 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Wydziału IBHiIŚ
 • Prezes Koła Naukowego Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa

e-mail: rafal.gorski.stud@pw.edu.pl

 

Adam Bielicki

Od 2020 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżyniera Środowiska, od 2021 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Wydziału IBHIiŚ
 • Delegat do Komisji Kwaterunkowej
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej
 • Członek Rady Mieszkańców Domu Studenckiego Babilon

e-mail: adam.bielicki2.stud@pw.edu.pl

 

Julia Ługowska

Od 2019 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Biogospodarka, od 2020 członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Członkini Rady Wydziału IBHiIŚ
 • Członkini Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Delegatka do Komisji Socjalnej
 • Członkini Wydziałowej Komisji Stypendialnej
 • Delegatka do Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

e-mail: julia.lugowska@samorzad.pw.edu.pl

 

Jakub Fenert

Od 2020 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżyniera Środowiska, od 2021 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Wydziałowy Rzecznik Praw Studenta WIBHiIŚ
 • Członek Rady Wydziału IBHiIŚ
 • Delegat do Komisji Dydaktycznej
 • Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej

e-mail: jakub.fenert.stud@pw.edu.pl

 

Piotr Biront

Od 2019 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżyniera Środowiska, od 2020 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Wydziału IBHIiŚ
 • Delegat do Komisji Kultury
 • Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej

e-mail: piotr.biront.stud@pw.edu.pl

 

Maja Pękul

Od 2020 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od 2021 członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Delegatka do Komisji Sportu i Turystyki Politechniki Warszawskiej

e-mail: maja.pekul@samorzad.pw.edu.pl

 

Gabriela Dobiecka

Od 2020 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Ochrona Środowiska, od 2021 członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Delegatka do Komisji Zagranicznej i Komisji Kwaterunkowej Politechniki Warszawskiej
 • Członkini Rady Wydziału IBHiIŚ

e-mail: gabriela.dobiecka@samorzad.pw.edu.pl

 

Natalia Piątek

Od 2020 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska. Od 2021 członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Członkini Rady Wydziału IBHiIŚ

e-mail: natalia.piatek@stud.pw.edu.pl

 

Mikołaj Misztela

Od 2020 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2021 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

e-mail: mikolaj.misztela@stud.pw.edu.pl

 

Wiktoria Witkowska

Od 2020 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od 2021 członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Delegatka do Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej Politechniki Warszawskiej

e-mail: wiktoria.witkowska4@samorzad.pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu