Samorząd studentów

Przewodniczący WRS WIBHiIŚ:

Jakub Fenert

Od 2020 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od 2021 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ
 • Członek Rady Wydziału IBHiIŚ
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Delegat do Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej
 • Sympatyk Komisji Dydaktycznej
 • Wydziałowy Rzecznik Praw Studenta

 

e-mail: jakub.fenert@samorzad.pw.edu.pl

 

Skład WRS WIBHiIŚ:

 

Rozalia Bernat

Od 2021 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Biogospodarka, od 2022 członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Członkini Rady Wydziału IBHiIŚ
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej
 • Członkini Wydziałowej Komisji Stypendialnej
 • Delegatka do Komisji Socjalnej oraz Komisji Kwaterunkowej

e-mail: rozalia.bernat.stud@pw.edu.pl

 

Bartosz Kubicki

Od 2018 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska na kierunku Inżyniera Środowiska, od 2019 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
 • Członek Rady Mieszkańców Domu Studenckiego Babilon

e-mail: bartosz.kubicki.stud@pw.edu.pl

 

Jakub Borek

Od 2021 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżyniera Środowiska, od 2022 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Wydziału IBHiIŚ
 • Delegat do Komisji Kultury
 • Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej

e-mail: jakub.borek.stud@pw.edu.pl

 

Jan Chociaj

Od 2021 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżyniera Środowiska, od 2022 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Wydziału IBHIiŚ
 • Delegat do Komisji Sportu i Turystyki

e-mail: jan.chociaj.stud@pw.edu.pl

 

Gabriela Dobiecka

Od 2020 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Ochrona Środowiska, od 2021 członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Delegatka do Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej
 • Członkini Rady Wydziału IBHiIŚ

e-mail: gabriela.dobiecka@samorzad.pw.edu.pl 

Aleksander Konca

Od 2021 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżyniera Środowiska, od 2022 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Wydziału IBHiIŚ
 • Delegat do Komisji Finansowo-Gospodarczej

e-mail: aleksander.konca.stud@pw.edu.pl

 

Mikołaj Majchrzak

Od 2021 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od 2022 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Wydziału IBHIiŚ
 • Delegat do Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej
 • Członek Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej

e-mail: mikołaj.majchrzak.stud@pw.edu.pl

 

Aleksandra Mozolewska

Od 2021 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Biogospodarka. Od 2022 członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Członkini Rady Wydziału IBHiIŚ
 • Członkini Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Delegatka do Komisji Dydaktycznej

e-mail: aleksandra.mozolewska.stud@pw.edu.pl

 

Sebastian Rzemiński

Od 2021 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska. Od 2022 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Wydziału IBHIiŚ

 

e-mail:  sebastian.rzeminski.stud@pw.edu.pl

 

Julia Sobczak

Od 2021 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Biogospodarka, od 2022 członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Delegatka do Komisji Zagranicznej

e-mail: julia.sobczak.stud@pw.edu.pl

 

Natalia Sobolewska

Od 2019 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Biogospodarka, od 2020 członkini Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Członkini Rady Wydziału IBHIiŚ
 • Sympatyczka Komisji Dydaktycznej

e-mail: natalia.sobolewska@samorzad.pw.edu.pl

Kacper Śpiewak

Od 2021 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od 2022 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

e-mail: kacper.spiewak.stud@pw.edu.pl

 

Sympatycy WRS WIBHiIŚ:

 

Piotr Biront

Od 2019 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżyniera Środowiska, w latach 2020-2021 członek Wydziałowej Rady Samorządu WIBHiIŚ.

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Wydziału IBHIiŚ
 • Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej

e-mail: piotr.biront.stud@pw.edu.pl

 

Katarzyna Cimińska

Od 2021 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska.

e-mail: katarzyna.ciminska.stud@pw.edu.pl

Laura Kuna

Od 2020 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska.

Pełnione funkcje:

 • Członkini Wydziałowej Komisji Stypendialnej

e-mail: laura.kuna.stud@pw.edu.pl

Jan Łasica

Od 2021 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska.

Pełnione funkcje:

 • Członek Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej

e-mail: jan.lasica.stud@pw.edu.pl

Łukasz Spiżewski

Od 2021 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Biogospodarka.

Pełnione funkcje:

 • Członek Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej

e-mail: lukasz.spizewski.stud@pw.edu.pl

 

Zmiana rozmiaru fontu