Samorząd studentów

„Do samorządu trafiłam przypadkiem, poznając starych członków na wyjeździe integracyjnym. Zarazili mnie swoją pozytywną energią i chęcią pracy dla wspólnego dobra studentów. Pierwszą połowę kadencji byłam czynnym sympatykiem, w drugiej połowie roku już prawowitym członkiem. Obecnie jestem drugą kadencje w jednostce i nie wyobrażam sobie życia bez SAMORZĄDU!”
(Wiktoria Filisińska )

Przewodnicząca WRS WIBHiIŚ:

Paulina Zawierta

Od 2017 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Ochrona Środowiska, od 2018 roku członkini Samorządu Studentów Politechniki Wraszawskiej.

Pełnione funkcje:

 • Przewodnicząca WRS WIBHiIŚ
 • Delegat do Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej
 • Członek Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia.

mail: paulina.zawierta@samorzad.pw.edu.pl

Skład WRS WIBHiIŚ:

Natalia Piórkowska

Od 2018 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2019 sympatyk Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Pełnione funkcje:

 • Delegat do Komisji Kwaterunkowej
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej

Email: npiorkowska.nx@gamil.com

Natalia Sobolewska

Od 2019 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku biogospodarka, od 2020 członkini Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.


Pełnione funkcje:

 •  Delegat do Komisji Dydaktycznej
 • Członkini Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

e-mail: natalia.sobolewska.stud@pw.edu.pl

Wiktor Targański

Od 2019 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska. Członek kadencji 2020 Wydziałowej Rady Samorządu.

Pełnione funkcje:

 • Delegat do Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej
 • Współprowadzenie wydziałowych mediów społecznościowych
 • Członek Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Mail: w.targanski@gmail.com

Julia Ługowska

Od 2019 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Biogospodarka. Członek kadencji 2020 Wydziałowej Rady Samorządu.

Pełnione funkcje:

 • Delegat do Komisji Socjalnej
 • Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
 • Współpraca z Sekcją ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Członek Rady Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

mail: Julia.Lugowska@samorzad.pw.edu.pl

Natasza Sobolewska

Od 2017 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska specjalizacji COWiG. Od 2018 roku członkini Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. 


Pełni funkcje:


 • Członek WRS
 • Członek Rady Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • Delegat do Komisji Zagranicznej

email natasza.sobolewska@gmail.com

Piotr Biront

Od 2019 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od 2020 roku Członek Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej:

Pełnione Funkcje:

 • Delegat do Komisji Kultury
 • Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
 • Członek Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

e-mail: pbiront1@gmail.com

Wiktoria Filisińska

Od 2018 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od 2019 roku Członkini Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej i Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Pełnione funkcje:

 • Delegat do Komisji Finansowo – Gospodarczej
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia
 • Sympatyk Komisji Socjalnej
 • Sympatyk Komisji Sportu i Turystyki.

Mail: wiktoria.filisińska@samorząd.pw.edu.pl

Piotr Kwiatkowski

Od 2019 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska na kierunku Environmental Engineering, od 2020 roku Członek Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej:

Pełnione funkcje:

 • Delegat do Komisji Sportu i Turystyki

Mail: piotr7474@gmail.com

Anna Taciak

Od 2018 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska na kierunku Biogospodarka. od 2019 roku Członkini Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

Pełnione funkcje:

 • W 2019 delegat do Komisji Kultury
 • W 2020 członek WRS

Mail: ania.taciak@tlen.pl

Natalia Grochowska

Od 2018 roku studentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od 2019 roku Członkini Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

Pełnione funkcje:

 • W 2019: Delegat do Komisji Zagranicznej.
 • W 2020: Sympatyk Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej.
 • Zarządzanie Fanpagem WRS WIBHiIŚ na Facebooku.

Mail: natalka.grochowska@gmail.com

Bartosz Kubicki

Od 2018 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od 2019 roku Członek Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej:

Pełnione funkcje:

 • W 2019 delegat do Komisji Kwaterunkowej
 • Członek Komisji Kwaterunkowej
 • Członek Rady Mieszkańców domu studenckiego Babilon
 • Delegat do Komisji Domów Studenckich
 • Członek Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Mail: milo.89@o2.pl

Rafał Górski

Od 2017 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od 2020 roku Członek Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej:

Pełnione funkcje:

 • Delegat do Komisji Cyfryzacji
 • Zarządzanie cyfryzacją działań w WRS
 • Członek Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Mail: rafal.gorski5@gmail.com

Adam Łuszcz

Od 2018 roku student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska, od połowy 2018 roku Członek Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

Pełnione funkcje:

 • Członek Wydziałowej Rady Samorządu

Mail: adamluszcz@op.pl

Zmiana rozmiaru fontu