Józef Żabowski

Józef Żabowski (5 X 1917–1 XII 2001)

Profesor zw. PW, specjalista w zakresie ochrony środowiska. Po wybuchu wojny w 1939 roku zaangażował się w działalność konspiracyjną, należał do 4. Regionu „Reguły” (dowodzonego przez płk. Stanisława Steczkowskiego „Zagończyka”) w działającym w warszawskim Śródmieściu I Obwodzie „Radwana”. Następnie został przydzielony do Dywizjonu Motorowego Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej w Grupie „Północ” – odcinek „Kuba”–„Sosna”. Po upadku Powstania Warszawskiego dostał się do niewoli. Po zakończeniu wojny powrócił do Warszawy i studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie pozostał na uczelni jako pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Inżynierii Środowiska. Od 1985 roku kierował Zakładem Chemii Sanitarnej.

 

 

 

 

 


Źródło:

Kulig A. (Red.), Wojdyga K. (Red.) Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska w 100-letniej tradycji Politechniki Warszawskiej. Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa, 2016

Zmiana rozmiaru fontu