Uprawnienia zawodowe

Po ukończeniu studiów na naszym wydziale, uzyskują Państwo możliwość ubiegania się m.in. o uprawnienia budowlane, energetyczne i inne.
Studia przygotowują również do wykonywania:

  • audytów energetycznych budynków , sieci ciepłowniczych,
  • audytów efektywności energetycznej,
  • charakterystyk energetycznych budynków oraz sporządzania świadectw bądź certyfikatów  energetycznych budynków.

Zapraszamy do zapoznania się z opisami niektórych z ww. uprawnień zawodowych. 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu