ENCASE – Europejska sieć infrastruktury badawczej do transportu i zatłaczania CO₂

ENCASE to projekt mający na celu rozwój badań i technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w Europie, aby osiągnąć ambitne cele UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Łączy on różne zainteresowane strony, w tym instytucje badawcze, operatorów, producentów, środowiska akademickie oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), w celu zwiększenia konkurencyjności w branży CCS.

www.encase-eu.com

W projekcie tym udział bierze zespół pracowników Zakładu Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych. Zespół pracuje nad modelowaniem procesów transportu rurociągowego CO2. Mieszaniny dwutlenku węgla pochodzące z instalacji separacji zawierają pewien bagaż zanieczyszczeń. Główne zanieczyszczenia obejmują azot, argon, wodór i tlen, w zależności od technologii wychwytywania. W projekcie, Nasi Pracownicy starają się znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób skład mieszaniny determinuje warunki procesu transportu rurociągowego.
Poprawnie sformułowany model matematyczny przepływu CO2 przez rurociąg jest niezbędny do symulacji komputerowej i optymalizacji procesu transportu jego transportu, co jest naszym celem w niniejszym projekcie.

W ostatnim czasie Zespół został  powiększony o nowe osoby.

Profesor Maciej Chaczykowski z nowymi członkami zespołu projektowego ENCASE. Pani Anchita Shetty (Praktykantka), Prof. Maciej Chaczykowski, Pan Tomasz Bleschke (Doktorant)
Zmiana rozmiaru fontu