Stypendium Naukowe MPWiK

Chcesz zrealizować innowacyjny projekt związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną? Mamy dla Ciebie propozycję! Zostań stypendystą MPWiK Warszawa i pozyskaj środki na realizację badań do pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej.

O Programie

Program stypendialny to autorski projekt realizowany od 2014 roku przez MPWiK Warszawa, adresowany do osób, które podejmą się napisania pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej lub doktorskiej dotyczącej działalności ww. przedsiębiorstwa. Można zgłosić własny, innowacyjny pomysł lub wybrać temat z listy zaproponowanej przez Spółkę. Wnioski są rozpatrywane dwa razy w roku – w lutym oraz we wrześniu.

Kto może skorzystać z Programu?

Stypendia są przeznaczone dla studentów studiów:

  • pierwszego stopnia (będących na co najmniej III roku studiów)
  • drugiego stopnia
  • jednolitych studiów magisterskich (będących na co najmniej IV roku studiów)
  • doktoranckich

Co możesz zyskać?

  • zagwarantowane miesięczne stypendium
  • możliwość odbycia stażu pod opieką profesjonalistów w największym przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym w Polsce i jednym z największych w Europie
  • niepowtarzalną okazję, aby stać się atrakcyjniejszym kandydatem dla przyszłego pracodawcy
  • możliwość realizacji innowacyjnych projektów badawczych oraz wsparcie merytoryczne
  • okazję do podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycia wiedzy praktycznej

Jak zostać naszym stypendystą?

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać mailowo na adres stypendia@mpwik.com.pl lub złożyć w wersji papierowej w naszej siedzibie (https://www.mpwik.com.pl/view/kontakt) z dopiskiem na kopercie “Program stypendialny” w terminie do 15 lutego 2022 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie: https://www.mpwik.com.pl/view/program-stypendialny.

 

Zmiana rozmiaru fontu