12 edycja Konferencji Naukowej INFOGLOB 2022 7-9 czerwca 2022 roku

Katedra Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej maja zaszczyt zaprosić na do udziału  w 12 edycji Konferencji Naukowej INFOGLOB 2022 Gdynia – Karlskrona – Malmo – Kopenhaga – Karlskrona – Gdynia 7 – 9 czerwca 2022 roku (m/f Stena Spirit).

Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu, wymiana poglądów i prezentacja wyników badań oraz praktycznych doświadczeń związanych z zakresem tematycznym konferencji, a także wskazanie możliwości do dalszych badań.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje wszystkie główne dziedziny badań naukowych prowadzonych w Katedrze Transportu i Handlu Morskiego oraz Katedrach współorganizujących konferencję. Wzorem ubiegłych lat, konferencja będzie podzielona na część plenarną i sesje tematyczne, odpowiadające wyżej wymienionym obszarom. Więcej informacji na stronie konferencji.

Miejscem konferencji będzie tradycyjnie już pokład promu m/f Stena Spirit na relacji Gdynia – Karlskrona – Gdynia (w trakcie konferencji planowana jest wizyta w Kopenhadze).

RADA NAUKOWA

Przewodnicząca Rady Naukowej:
dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW, Politechnika Warszawska
dr hab. Oskar Piotr Czechowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
dr hab. Ernest Czermański, prof. UG, Uniwersytet Gdański
dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
dr hab. Hanna Klimek, prof. UG, Uniwersytet Gdański
dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
dr hab. inż. Izabela Kotowska, prof. AMS
dr hab. Michał Pluciński, prof. US

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr Adam Borodo, Uniwersytet Gdański

dr Małgorzata Bielenia – Wiceprzewodnicząca, Uniwersytet Gdański
Hanna Wanasz, Uniwersytet Gdański
mgr Magdalena Pek, Uniwersytet Gdański

WAŻNE TERMINY
  • 18 marca – rejestracja uczestników
  • 31 marca – przesłanie abstraktu
  • 22 kwietnia  – opłata konferencyjna
  • 22 kwietnia – przesłanie artykułu
  • 16 maja – informacja o zakwalifikowaniu do czasopisma
  • 23 maja – dodatkowa opłata za publikację w czasopiśmie
  • 7-9 czerwca – Konferencja InfoGlob 2022

 

Więcej informacji na stronie Konferencji

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu