Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa SKOTAKA

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej uprzejmie informuje,
że w dniu 15 listopada 2022 roku o godz. 11:00,
w trybie stacjonarnym, w sali 115 budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 20 w  Warszawie
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Krzysztofa SKOTAKA
na temat:
 „Metoda oceny jakości powietrza atmosferycznego uwzględniająca
narażenie ludności na krótkookresową ekspozycję zanieczyszczeń

Streszczenie

 

promotor rozprawy:
prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER
recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech HANKE Recenzja
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi

prof. dr hab. inż. Marianna CZAPLICKA  Recenzja
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Zmiana rozmiaru fontu