Decyzja Rektora nr 4/2023 w sprawie ogłoszenia terminów składania wniosków o nagrody lub wyróżnienia oraz przyznania nagród lub wyróżnień dla studentów i doktorantów PW

Zapraszamy do zapoznania się z nową Decyzją Rektora nr 4/2023 w sprawie ogłoszenia terminów składania wniosków o nagrody lub wyróżnienia oraz przyznania nagród lub wyróżnień dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

Zmiana rozmiaru fontu