Wyniki konkursu YOUNG PW w ramach programu IDUB PW

Z przyjemnością informujemy, że 6 wniosków z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska znalazło się na liście zakwalifikowanych wniosków w konkursie YOUNG PW.

Celem konkursu YOUNG PW jest wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców, tj. doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej prowadzących działalność naukową, którzy są zaliczeni do liczby N i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Tematyka projektów badawczych, realizowanych w ramach konkursu YOUNG PW, powinna dotyczyć badań z zakresu Strategicznych Pól Oddziaływań określonych w Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030.

Lp. Wnioskodawca Wydział Tytuł projektu Budżet
1 Aleksandra Bogdanowicz Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Analiza obecności mikroplastików w wodzie oraz adsorpcji różnorodnych
zanieczyszczeń na ich powierzchni
149 960,00 zł
2 Nina Doskocz Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Wpływ nanocząstek tlenku glinu zawartych w ściekach na ekotoksyczność,
genotoksyczność i zaburzenia hormonalne u organizmów wodnych
149 525,00 zł
3 Pola Łomża-Kalinowska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Wykorzystanie metabolitów bakteryjnych do intensyfikacji procesów
usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz stymulacji aktywności naturalnej
mikrobioty
149 994,50 zł
4 Katarzyna Sytek-Szmeichel Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Analiza możliwości uzyskania przez oczyszczalnie ścieków dodatniego bilansu
energetycznego w wyniku zastosowania obróbki wstępnej wsadu
kierowanego do komór fermentacyjnych
150 000,00 zł
5 Karolina Szałkowska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Holistyczna analiza efektywności redukcji mikrozanieczyszczeń w odnowie
wody z wykorzystaniem procesów pogłębionego utleniania i towarzyszących
procesów wstępnych i wtórnych
149 600,00 zł
6 Marta Wiśniewska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Odorymetryczna metoda oceny zmian emisji związków zapachowych w
procesie biostabilizacji
149 994,50 zł

Lista zakwalifikowanych wniosków YOUNG PW (.pdf, 210,25 kB)

www.badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Wyniki-konkursow/2023/Wyniki-konkursu-YOUNG-PW

 

 
Zmiana rozmiaru fontu