Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Małgorzaty WYDRY

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 30 października  2023 roku o godz. 10:30,
w trybie stacjonarnym, w Gmachu wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
przy al. Armii Ludowej 16, 00-661 Warszawa, w sali 101
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani

 

mgr inż. Małgorzaty WYDRY 
na temat:
 „Fire resistance of concrete columns reinforced with BFRP bars

 

 

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Jadwiga FANGRAT, prof. ITB
Instytut Techniki Budowlanej
promotor pomocniczy:
Dr inż. Wojciech KUBISSA
Politechnika Warszawska
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Izabela HAGER, prof. uczelni
Politechnika Krakowska
Dr hab. inż. Maciej DUTKIEWICZ, prof. uczelni
Politechnika Bydgoska
Dr hab. inż. Paweł OGRODNIK, prof. uczelni
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu