DWA nowe patenty opracowane przez pracowników WIBHIS

Zespół Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki uzyskał 2 patenty:

Dynamiczny stabilizator ciśnienia (nr PAT.233063) Dynamiczny stabilizator ciśnienia jest przeznaczony do tłumienia uderzeń hydraulicznych w rurociągach do przesyłania cieczy, zwłaszcza w sieciach wodociągowych, ropociągach, instalacjach technologicznych, zarówno dla długich, jak i krótkich rurociągów. Dynamiczny stabilizator ciśnienia zawiera przewód wewnętrzny o podatnej na odkształcenie ściance, umieszczony wewnątrz odcinka rurociągu do przesyłania cieczy. Wewnętrzny przewód zaopatrzony jest w zawór gazowy, który zapewnia możliwość zmiany ciśnienia gazu. Urządzenie może być wykorzystane zarówno dla długich, jak też krótkich rurociągów, oraz różnych ciśnieniowych warunków eksploatacyjnych, co związane jest z możliwością zmiany ciśnienia gazu (powietrza) w przewodzie wewnętrznym stabilizatora. Zastosowanie dynamicznego stabilizatora ciśnienia pozwala na praktycznie natychmiastowe tłumienie fali ciśnienia, dla dodatniej i ujemnej fazy zjawiska, wywołanej uderzeniem hydraulicznym. Urządzenie charakteryzuje się prostą konstrukcją, trwałością eksploatacyjną, oraz bardzo niskimi kosztami wykonania.

Kanał światłowodowy z funkcją stabilizacji ciśnienia w rurociągu do przesyłu cieczy (nr PAT.234067) Kanał światłowodowy z funkcją stabilizacji ciśnienia w rurociągu do przesyłu cieczy, stanowi szczelny przewód ochronny światłowodu, umieszczony wewnątrz odcinka ciśnieniowego rurociągu. Przewód ochronny, w którym jest umieszczony co najmniej jeden światłowód, jest wykonany z elastycznego materiału podatnego na odkształcenie pod wpływem zmiany ciśnienia w rurociągu, a wnętrze przewodu ochronnego jest wypełnione gazem pod ciśnieniem. Przewód ochronny jest zamocowany wzdłuż ścianki rurociągu powyżej jego osi, a uszczelnione króćce wykonane w ściance rurociągu, przez które światłowód jest wyprowadzony na zewnątrz, są wyposażone w manometr do kontroli ciśnienia i zawór umożliwiający zmianę ciśnienia wewnątrz przewodu ochronnego.  Rozwiązanie zabezpiecza rurociąg ciśnieniowy przed niekorzystnymi skutkami nieustalonych zmian ciśnienia hydraulicznego wywołanych uderzeniem hydraulicznym, a jednocześnie utrudnia uzyskania nieuprawnionego dostępu do przesyłanych danych oraz ograniczenie ryzyka uszkodzenia mechanicznego światłowodu. Jednocześnie w przypadku przewodów wodociągowych odpornych na wysokie temperatury, ciągły przepływ wody chronił będzie światłowód w sytuacji pożaru. Jakakolwiek próba nieuprawnionego dostępu do światłowodu będzie wiązała się z wyciekiem cieczy, co może być sygnalizowane w formie zmian parametrów hydraulicznych transportowanej cieczy. Możliwość regulacji ciśnienia gazu w kanale światłowodowym pozwala na dopasowanie sztywności kanału światłowodowego do konkretnych warunków eksploatacyjnych.

Gratulujemy!

Zmiana rozmiaru fontu