Wizyta 1. klasy mat-fiz z IV LO im. Adama Mickiewicza

13 lutego 2024 gościliśmy uczniów 1. klasy matematyczno-fizycznej z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Po oficjalnym powitaniu klasy przez Dziekana, dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. PW i przedstawieniu działalności dydaktyczno-naukowej naszego Wydziału przez Prodziekana ds. studenckich, dr hab. inż. Mirosława Szyłak-Szydłowskiego, prof. PW, uczniowie zwiedzili trzy laboratoria:

  • Laboratorium Instalacji Sanitarnych – prowadzący: Dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. PW
  • Laboratorium Mechaniki Płynów – prowadzący: Dr hab. inż. Apoloniusz Kodura
  • Laboratorium Ochrony Powierzchni Ziemi – prowadzący: Dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. PW, Mgr inż. Dominik Rogalski

Po odwiedzeniu ww. laboratoriów i wzięciu udziału w ciekawych eksperymentach, uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji dotyczącej olfaktometrii pt. “Co nos wnosi (do nauki)?“, którą wygłosił dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. PW. 

Bardzo dziękujemy za tę wizytę i zapraszamy na kolejne!

Zmiana rozmiaru fontu