Biogospodarka – pierwsze obrony

W dniu dzisiejszym odbyły się pierwsze egzaminy dyplomowe, które zakończyły cykl kształcenia inżynierskiego na kierunku Biogospodarka.
Mamy pierwszych absolwentów tego kierunku, który prowadzony był wspólnie w trzech uczelniach: Politechnika Lódzka, Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna. Gratulujemy!

Zmiana rozmiaru fontu