2nd International Conference on Pollution Prevention and Clean Technologies, 1-2 grudnia 2022 r.

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji 2nd International Conference on Pollution Prevention and Clean Technologies, która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2022 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. 

Celem konferencji jest zaprezentowanie i wymiana doświadczeń dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych, związanych z zapobieganiem zanieczyszczeniom i stosowaniem niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii, wpisujących się w paradygmat zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Strona internetowa konferencji: https://icppct.com/ 

 

Zmiana rozmiaru fontu