2nd Polish IWA Young Water Professionals Conference “Emerging Technologies in Water and Wastewater Sector”

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji 2nd Polish IWA Young Water Professionals Conference “Emerging Technologies in Water and Wastewater Sector”, która odbędzie się w dniach 12-14 lutego 2020 r. w Warszawie.

Honorowym patronatem objęły to wydarzenie: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Podczas konferencji Młodzi Naukowcy będą prezentowali swoje osiągnięcia w zakresie innowacyjnych rozwiązań w obszarze wodno-ściekowym. Udział w konferencji to zatem nie tylko możliwość zapoznania się z pracami naukowymi i wdrożeniowymi realizowanymi w obszarze wodno-ściekowym, to również okazja na znalezienie utalentowanego pracownika.

Oprócz obrad będziemy mieli okazję spotkać się na uroczystej kolacji, a w trzecim dniu konferencji zwiedzić Stację Uzdatnia Wody „Filtry” w Warszawie.

Zapraszamy do lektury tematyki konferencji, wykazu prac, które będą prezentowane podczas wydarzenia będą prezentowane podczas wydarzenia, oraz ramowego programu konferencji.

Zmiana rozmiaru fontu