Stypendium im. M. Króla

Do 1 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2021/2022.

W załączeniu znajduje się formularz wniosku, który po wypełnieniu i potwierdzeniu przez upoważnionego pracownika dziekanatu, wnioskodawca składa w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich) lub przesyła na adres mailowy: prorektor.studenci@pw.edu.pl. W załączeniu znajduje się również regulamin, wyjaśniający zasady i tryb przyznawania stypendium.

Przed złożeniem wniosku Sekretariatu Prorektora ds. Studenckich, bardzo proszę skontaktować się z Panią Eweliną Ziętek – drogą mailową lub telefoniczną – celem potwierdzenia danych we wniosku. E-mai: Ewelina.Zietek@pw.edu.pl, telefon: 22 234 6132.

Formularz wniosku
Regulamin 

Zmiana rozmiaru fontu