Absolwent IŚ potrafi:

> wykorzystywać uzyskaną wiedzę o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym;

> wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające projektowanie, realizację i eksploatację obiektów oraz infrastruktury związanej z inżynierią środowiska;

> stosować wiedzę o materiałach, metodach i technologiach stosowanych w inżynierii środowiska;

> wykorzystywać obowiązujące normy oraz akty prawne z zakresu inżynierii środowiska

Zmiana rozmiaru fontu