Absolwent OŚ potrafi:

> organizować oraz prowadzić działalność w zakresie ochrony i kształtowania środowiska;

> wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne i techniki modelowania komputerowego przy wykonywaniu ekspertyz dotyczących stanu środowiska i ocen oddziaływania na środowisko;

> wykorzystywać wiedzę o podstawowych metodach, technologiach i urządzeniach, służących ochronie atmosfery, wód i gleby, wykonywać badania i oceny stanu jakości środowiska oraz interpretować zachodzące w nim zmiany i proponować rozwiązania techniczne, prowadzące do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko;

> wykorzystywać wiedzę inżynierską i znajomość mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zmiana rozmiaru fontu