Absolwentówka 2019

W dniu 19 października 2019 roku odbyła się uroczystość, podczas której miały miejsce dwa ważne wydarzenia.

Pierwszym z nich było wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom w roku akademickim 2018/2019. Otrzymali je studenci obu stopni studiów (zarówno inżynierskich, jak i magisterskich) wszystkich kierunków Wydziału: Inżynierii Środowiska, Ochrony Środowiska, Biogospodarki i anglojęzycznych Enviromental Engineering.

Drugim ważnym wydarzeniem tego dnia było wręczenie Złotych Dyplomów absolwentom roku akademickiego 1968/1969. Dyplomy wręczane były przez Rektora ds. Studenckich dr. hab. inż. Janusza Walo, Dziekana Wydziału dr. hab. inż. Andrzeja Kuliga oraz prezesów Stowarzyszeń działających na Wydziale: mgr inż. Jolantę Hibner, dr. hab. inż. Pawła Popielskiego oraz mgr. inż. Aleksandra Warchałowskiego.

Więcej wspomnień o wydarzeniu dostępnych jest na stronie SAIS: https://sais.is.pw.edu.pl/absolwentowka-2019/

Zmiana rozmiaru fontu