Alfaco Polska nawiązuje współpracę z Politechniką Warszawską

Firma Alfaco 2 Polska podpisała porozumienie z Politechniką Warszawską. Ma ono dotyczyć współpracy badawczo-rozwojowej w dziedzinie klimatyzacji oraz chłodnictwa.
Umowa została podpisana 8 listopada 2019 roku. W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele Grupy Carel i władze Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
Jak podkreślił Tomasz Andracki (Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Retail Carel), przewodnią ideą współpracy będzie rozwój działalności naukowej, innowacyjnych technologii, a przy okazji doskonalenie wiedzy studentów.
Obie strony spodziewają się, że budowa stanowiska badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej będzie rozwiązaniem korzystnym, biorąc pod uwagę unijne przepisy dotyczące ograniczeń czynników chłodniczych o wysokim GWP.*

*Źródło: https://wentylacja.com.pl/…/wspolpraca-alfaco-polska-i-poli…

W spotkaniu uczestniczyli: Dziekan WIBHiIŚ PW dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni, Tomasz Andracki dyrektor ds. Rozwoju Rynku Retail, dr inż. Jarosław Chudzicki – prodziekan ds. studiów, dr hab. inż. Bernard Zawada, prof uczelni – kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa WIBHiIŚ PW, mgr inż. Waldemar Sander, dr inż. Piotr Ziętek, dr inż. Michał Sobieraj oraz przedstawiciele Carel: Michał Grabowski kierownik projektu Działu Chłodnictwa, Joanna Niścigorska kierownik ds. marketingu i PR.
Zmiana rozmiaru fontu