ArcelorMittal Warszawa Sp. z. o. o. współpracuje z Politechniką Warszawską

Spółka  ArcelorMittal Warszawa Sp. z. o. o. podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską w dniu 25 marca 2014 roku. Współpraca dotyczy obszarów, w których następuje zbieżność kompetencji i potrzeb Partnerów.

 

Ze strony Politechniki Warszawskiej współpraca obejmuje:

 • realizację prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i wykonywanie ekspertyz
 • zgłaszanie ofert prac badawczo-rozwojowych z obszaru zainteresowania Spółki
 • formułowanie tematyki wybranych prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich z uzgodnieniem potrzeb Spółki
 • prowadzenie szkoleń, wspólnych konferencji tematycznych, seminariów na rzecz Spółki
 • prowadzenie działalności edukacyjnej popularyzatorskiej związanej z obszarem
 • działań Spółki
 • uwzględnianie w programie studiów potrzeb Spółki w zakresie kompetencji absolwentów
 • udział w organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu działania Spółki

 

Ze strony Spółki współpraca obejmuje:

 • uzgadnianie priorytetowych tematów prac badawczo-rozwojowych będących przedmiotem zainteresowania Stron
 • współpracę w określaniu tematyki i prowadzeniu prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich
 • udostępnianie w charakterze gościnnych wykładowców, specjalistów, ekspertów
 • zatrudnionych w Spółce
 • umożliwienie odbywania ćwiczeń i zajęć dla studentów PW prowadzenie praktyk i płatnych staży studenckich
 • udział w organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu działalności Spółki oraz ufundowanie nagród w tym konkursie

 

Dodatkowych informacji ze strony PW udziela: dr hab. inż. Andrzej KULIG profesor uczelni

Zmiana rozmiaru fontu