Badacze z PW wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Miło nam poinformować, że dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni (Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW) znalazł się w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2020 – wykazie najczęściej cytowanych naukowców z różnych dyscyplin, współtworzony przez Stanford University i jedno z największych światowych wydawnictw naukowych Elsevier. Serdecznie gratulujemy.

57 osób z Politechniki Warszawskiej znalazło się w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2020, przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier.

W tegorocznym wykazie jest o 15 naukowców związanych z PW więcej niż przed rokiem.

Najwięcej naszych badaczy (23) reprezentuje obszar Engineering. Dalej są Enabling & Strategic Technologies (15 osób), Physics & Astronomy (9 osób), Information & Communication Technologies (5 osób), Chemistry (4 osoby) i Biomedical Research (1 osoba).

World’s TOP 2% Scientists 2020 składa się z dwóch odrębnych list. Pierwsza ocenia dorobek naukowy od początku kariery do 2020 r., w drugiej brane są pod uwagę jedynie publikacje i cytowania z ostatniego roku kalendarzowego. W pierwszej z wymienionych Politechnika Warszawska może pochwalić się 49 pracownikami, w drugiej są to 34 osoby. W sumie to 57 nazwisk, ponieważ niektóre osoby pojawią się w obu zestawieniach.

W wykazie dotyczącym całego dorobku naukowego znalazło się 147 instytucji (uczelni i instytutów badawczych) z Polski oraz 957 naukowców. Na liście dotyczącej roku 2020 znajdziemy natomiast 153 krajowe instytucje oraz 1027 osób.

Ranking TOP 2% opracowano w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów.

Pełne zestawienie jest dostępne na stronie wydawnictwa Elsevier

Więcej informacji na stronie: www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Badacze-z-PW-wsrod-najczesciej-cytowanych-naukowcow-na-swiecie

Zmiana rozmiaru fontu