Badania lekarskie (medycyna pracy)

Student w trakcie studiów powinien posiadać ważne badania lekarskie wykonane u lekarza medycyny pracy. W przypadku utraty ważności tych badań należy skontaktować się z dziekanatem celem otrzymania skierowania.
Badania lekarskie można wykonać m.in. w MWOMP w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25, tel.kom.695 695 413 w godz.7.30-15.00: www.mwomp.pl  
Ważne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do dalszego studiowania należy dostarczyć do dziekanatu.

 

Zarządzenie nr 90/2021 Rektora PW z dnia 8.10.2021 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz badań lekarskich kandydatów na studia i do szkół doktorskich oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Lista placówek wykonujących badania finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy https://mwomp.pl/badania-uczniow/badania-uczniow/

Zmiana rozmiaru fontu