Badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych. Ćwiczenia laboratoryjne

Autorzy: Krzysztof Skalmowski, Krystyna Wolska, Urszula Pieniak, Irena Roszczyńska

Skrypt zawiera całokształt zagadnień związanych z badaniami właściwości technologicznych odpadów komunalnych. Podano w nim informacje dotyczące wyposażenia laboratorium do badań odpadów, bhp w laboratorium, aksedytacji. Opisano metody pomiaru wskaźników nagromadzenia i właściwości fizycznych oraz wskaźników charakteryzujących właściwości paliwowe i nawozowe. Podano przykłady badań odpadów komunalnych w Warszawie. Skrypt przeznaczony jest dla studentów wykonujących ćwiczenia laboratoryjne z “Gospodarki odpadami komunalnymi” oraz specjalistów z tego zakresu.

Strona publikacji w Oficynie Wydawniczej PW

Zmiana rozmiaru fontu