Badanie Potrzeby i oczekiwania doktorantów w zakresie kształcenia w j. angielskim w PW

Dział Badań i Analiz realizuje badanie dot. preferencji doktorantów i doktorantek PW w zakresie wspierania rozwoju naukowego  w środowisku międzynarodowym.

Zapraszamy doktorantów i doktorantki PW do podzielenia się opiniami nt.:

  • zajęcia, które powinny być prowadzone w języku angielskim,
  • nowe tematy, które powinny zostać włączone do istniejącego programu nauczania,
  • gości i ekspertów, których chcielibyście zaprosić do prowadzenia zajęć,
  • uczelni, z którymi chcielibyście nawiązać współpracę w ramach studiów w Szkołach Doktorskich PW,
  • wyjazdów zagranicznych w formie wizyt studyjnych oraz lokalnie organizowanych szkół letnich.

Zapraszany doktorantów i doktorantki PW do udziału w badaniu! Udział jest możliwy do 11 czerwca 2021.

Wyniki badania pozwolą dopracować ofertę kształcenia w j. angielskim w Szkołach Doktorskich PW.

 

Badanie jest realizowane w ramach projektu „Smart Education for Engineering Doctors” (NAWA), wspierającego  umiędzynarodowienie szkół doktorskich w Politechnice Warszawskiej. Więcej informacji o badaniu: malgorzata.plaszczyca@pw.edu.pl

Więcej informacji na stronie: www.cziitt.pw.edu.pl/badanie-potrzeby-i-oczekiwania-doktorantow-w-zakresie-ksztalcenia-w-j-angielskim-w-pw/

Zmiana rozmiaru fontu