Bezwykopowa rehabilitacja techniczna przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych

Organizator

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Politechniki Warszawskiej

Adres

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel. 22 234 7597 tel. 22 234 5334

Sekretarz studium:

mgr Magdalena Jarosz, pok. 110
magdalena.jarosz@pw.edu.pl
22 234 7425

Strona www
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  www.bezwykopowa-rehabilitacja.is.pw.edu.pl

Kierownik studium

dr inż. Beata Nienartowicz, pokój 336
Adres e-mail: beata.nienartowicz@pw.edu.pl
Tel. 22 234 53 35 oraz 508 358 509

Charakterystyka

Studia podyplomowe Bezwykopowa rehabilitacja techniczna przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych adresowane są przede wszystkim do:

  • pracowników zatrudnionych w instytucjach i przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych, zarządzających infrastrukturą sieciową, w tym w szczególności odpowiedzialnych za przygotowanie i prowadzenie inwestycji obejmujących bezwykopową rehabilitację techniczną przewodów kanalizacyjnych lub wodociągowych,
  • absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich z dziedziny inżynierii środowiska lub pokrewnych, a także projektantów chcących poszerzyć wiedzę w obszarze projektowania bezwykopowych rehabilitacji technicznych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • pracowników firm świadczących usługi (wykonawcze, doradcze a także dostawcy technologii) z zakresu bezwykopowych rehabilitacji technicznych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Program studiów umożliwia uzyskanie kompleksowej i uporządkowanej wiedzy obejmującej:

  • zagadnienia związane z podjęciem decyzji o konieczności wykonania prac rehabilitacyjnych oraz ustaleniem ich zakresu, właściwego dla potrzeb przypadku,
  • zagadnienia związane z projektowaniem, w tym w szczególności doborem technologii i obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi,
  • zagadnienia z zakresu charakterystyki materiałów wykorzystywanych do bezwykopowych rehabilitacji przewodów,
  • szeroko rozumiane zagadnienia natury formalno-prawnej i ekonomicznej związane z prowadzeniem inwestycji,
  • zagadnienia z zakresu przygotowania oraz prowadzenia inwestycji od strony inwestora, w tym przygotowania dokumentacji przetargowych, specyfikacji technicznych, definiowania wymagań odbiorowych i innych,
  • zagadnienia wykonawcze, dobre praktyki i często popełniane błędy, przedstawiane okiem przedstawicieli firm wykonawczych jak również przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zajęcia będą odbywały się w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów a także seminariów i zajęć terenowych (wycieczek technicznych). Przewiduje się zdalne realizowanie części zajęć dydaktycznych. Wstępna znajomość zagadnień z zakresu merytorycznego studiów podyplomowych nie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w studiach.


Czas trwania

15 zjazdów (łącznie 223 godzin dydaktycznych) w okresie od października do czerwca

Zasady naboru

Rejestracja poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), dostępny na stronie: https://irk.pw.edu.pl/

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowany z systemu IRK), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Termin zgłoszeń

Do 25 września br.

Wysokość opłaty

8600 zł, możliwość wpłaty w dwóch ratach 4300 zł/semestr

Dodatkowe informacje

W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1-go lub 2-go stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, jednolite magisterskie).

Zajęcia odbywają się: piątek w godz.: 15.00-20.00, sobota w godz.: 8.00-18.00 w formie zdalnej oraz stacjonarnej.

 


Ulotka studiów:

Zmiana rozmiaru fontu