Biogospodarka – możliwości zatrudnienia

Perspektywy zawodowe absolwenta kierunku Biogospodarka:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące odnawialne zasoby naturalne;
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów;
  • przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem i odzyskiem energii;
  • administracja państwowa i samorządowa, organizacje pozarządowe zajmujące się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujące wiedzę z tego zakresu.
Zmiana rozmiaru fontu