Biomasa energetyczna – dobrodziejstwo czy zagrożenie?

Biomasa energetyczna – dobrodziejstwo czy zagrożenie?
Prowadząca: Prof. dr hab. Ewa Karwowska
Czas: 30 minut

  • Wpływ upraw energetycznych na środowisko.
  • Gatunki inwazyjne.
  • Kontakt z biomasą a zdrowie człowieka.
  • Potencjalnie chorobotwórcze mikroorganizmy rozwijające się w biomasie.
  • Biomasa jako źródło zanieczyszczenia powietrza.
Zmiana rozmiaru fontu