„Builder Science” zaprasza do publikowania

„Builder” otworzył swoje łamy znacznie szerzej niż dotychczas. Dział „Builder Science” dostępny jest w ramach  open access journals, w dwóch wersjach językowych, zarówno dla specjalistów z firm budowlanych podnoszących swoje kwalifikacje, jak i dla kadry naukowo-dydaktycznej wyższych uczelni technicznych oraz innych ośrodków akademickich i instytutów naukowo-badawczych, krajowych oraz zagranicznych.
 
„Builder” od wielu lat znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od stycznia 2019 roku za publikacje naukowe i naukowo-techniczne w „Builderze” autorzy i ich jednostki macierzyste (uczelnie, instytuty) uzyskują 20 punktów niezbędnych w  ocenie dorobku naukowego.
 
Artykuły naukowe – źródłowe, przeglądowe lub polemiczne – powinny spełniać określone kryteria poprawności, opisywać oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski lub zbierać w formie przeglądu wnioski z wcześniej publikowanych prac w celu usystematyzowania pewnego obszaru badań. Szczegółowe informacje aktualizowane są na www.builderscience.pl.
Zmiana rozmiaru fontu