Chłodnictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Czym zajmuje się magister inżynier COW?

Magister inżynier COW umie projektować instalacje i systemy w nowoczesnych budynkach (systemy grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne, klimatyzacyjne), a także zna zagadnienia dotyczące mikroklimatu pomieszczeń i jakości powietrza wewnętrznego.

Czego będziesz się uczyć?

Na specjalności COW nauczysz się, jak projektować instalacje i systemy w nowoczesnych budynkach (systemy grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne, klimatyzacyjne), a także poszerzysz swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące mikroklimatu pomieszczeń i jakości powietrza wewnętrznego.

Co po studiach?

Po studiach znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach projektowo-budowlanych, w których pożądana jest umiejętność projektowania, budowy i kierowania eksploatacją w zakresie: źródeł ciepła konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, sieci ciepłowniczych, węzłów ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, systemów wentylacji i klimatyzacji w budownictwie ogólnym i przemysłowym, systemów wentylacji pożarowej, instalacji gazowych, instalacji chłodniczych, a także układów sterowania i automatyzacji procesów.

Zmiana rozmiaru fontu