Civil Engineering and Constructions. Design of Selected Structural Elements

Autorzy: P. Falaciński, A. Machowska

Skrypt jest dostosowany do zajęć projektowych na kierunku Environmental Engineering (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska). W opracowaniu zawarto podstawowe pojęcia, definicje i przepisy dotyczące projektowania obiektów budowlanych wraz z przykładami projektowania wybranych elementów konstrukcyjnych.

Strona publikacji w Oficynie Wydawniczej

Zmiana rozmiaru fontu