CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego

CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego
ul. Solipska 17/19, 02-482 Warszawa
Dyrektor: Anna Szatkowska
Wicedyrektorzy: Elżbieta Krysztofiak, Joanna Trojanowska

Liceum powstało w 2017 roku na bazie istniejącego wówczas Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego, które od lat znajdowało się w pierwszej dwudziestce warszawskich gimnazjów i cieszyło się ogromną popularnością wśród uczniów szkół podstawowych i ich rodziców.

Kadra to wysoko wykwalifi­kowani nauczyciele, posiadający tytuł naukowy doktora lub tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne, ustawicznie kształcący się w swoich dziedzinach, kontynuujący studia doktoranckie i podejmujący inne formy doskonalenia zawodowego.

Liceum już teraz może pochwalić się tytułem „Srebrnej Szkoły” 2021, przyznawanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących. Ten honorowy tytuł świadczy o wysokiej jakości pracy. Dzięki wynikom egzaminu maturalnego pierwsi absolwenci mogli podjąć studia na wielu renomowanych uczelniach w całej Polsce. 

Co roku uczniowie Liceum otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce oraz Stypendium M. St. Warszawy SAPERE AUSO. Pod okiem nauczycieli przygotowują się i biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, interdyscyplinarnych i tematycznych. Szkoła zajmuje wysokie miejsca w zawodach sportowych na szczeblu warszawskim.

W szkole realizowane są projekty międzynarodowe w ramach programu Erasmus+.

Liceum wyróżnia przyjazna atmosfera oraz duża aktywność Samorządu Uczniowskiego i szkolnego wolontariatu. Ponadto, uczniowie mogą zawsze liczyć na wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej na wysokim poziomie.

Budynek szkoły jest przestronny i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pracownie przedmiotowe są bardzo dobrze wyposażone, a baza sportowa to pełnowymiarowa hala gimnastyczna, mniejsza sala oraz balon. Na terenie przyszkolnym znajduje się dziedziniec oraz dwa boiska, bieżnia z zeskokiem do skoku w dal i teren zielony.

 

Zmiana rozmiaru fontu