COWiG

Czym zajmuje się inżynier COWiG?

Inżynier COWiG potrafi:

  • projektować i realizować sieci i instalacje z zakresu ciepłownictwa i ogrzewnictwa oraz nieskomplikowane instalacje wodociągowo-kanalizacyjne;
  • projektować, wykonywać i eksploatować systemy wentylacyjne;
  • odpowiednio dobierać urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne;
  • projektować i eksploatować sieci i instalacje gazowe.

Czego będziesz się uczyć?

Specjalność COWiG kładzie nacisk na zadania inżynierskie związane kształtowaniem środowiska wewnętrznego w obiektach budowlanych przy jednoczesnym spełnianiu wymagań dotyczących ochrony środowiska zewnętrznego.

Zakres wykładanego materiału jest ściśle związany z budownictwem i energetyką.

Studia na tej specjalności dotyczą projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji technicznych w zakresie systemów ciepłowniczych, tj.: źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kotłowni wbudowanych oraz ciepłowni osiedlowych.

Ponadto, studenci przygotowywani są do prowadzenia procesu projektowania nowoczesnych systemów wentylacji i klimatyzacji, a także zewnętrznych sieci i instalacji gazowych.

Absolwenci COWiG otrzymują specjalistyczne wykształcenie w zakresie instalacji budowlanych zarówno w budownictwie ogólnym jak i przemysłowym.

Co po studiach?

  • przedsiębiorstwa budowlane, wykonawcze, projektowe i eksploatacyjne związane z instalacjami budowlanymi i energetyką;
  • firmy budowlane i consultingowe;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem i energetyką.

 

Zmiana rozmiaru fontu