COWiG – możliwości zatrudnienia

Perspektywy zawodowe absolwenta specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo:

  • przedsiębiorstwa budowlane, wykonawcze, projektowe i eksploatacyjne związane z instalacjami budowlanymi i energetyką;
  • firmy budowlane i consultingowe;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem i energetyką.
Zmiana rozmiaru fontu