COWiG – sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo potrafi:

  • projektować i realizować sieci i instalacje z zakresu ciepłownictwa i ogrzewnictwa oraz nieskomplikowane instalacje wodociągowo-kanalizacyjne;
  • projektować, wykonywać i eksploatować systemy wentylacyjne;
  • odpowiednio dobierać urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne;
  • projektować i eksploatować sieci i instalacje gazowe.
Zmiana rozmiaru fontu