CPK Day

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu CPK Day na Politechnice Warszawskiej,
które odbędzie się 17.11, od godz. 10:00 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej.
PANEL LOTNISKOWY
11:00-12:15
Plan Generalny CPK na podstawie Master Planu
PANEL KOLEJOWY
12:45-14:00
Infrastruktura CPK szansą na pozytywną zmianę funkcjonowania transportu kolejowego w kraju
PANEL HR
14:15-15:00
Kształcenie studentów PW, a potrzeby rynku pracy w kontekście CPK i PPL

Zmiana rozmiaru fontu